บราวโบร

MAN-03 Braw Bro
First appearance Mobile Suit Gundam
Unit type prototype Newtype-use mobile armour
Overall height 62.4 m
Base weight 1735.3 t Full weight 2602.6 t
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor (74000 kW)
Armaments
  • wire-guided 2-barrel mega particle gun
  • wire-guided mega particle gun
Main pilot Challia Bull, Simus Al Bakharov, Lilia Flaubert


   MAเครื่องแรกที่ติดตั้งระบบไซคอมมิว ซึ่งเป็นระบบควบคุมแบบใช้คลื่นจิตที่แรงกว่าปกติของนิวไทป์ ระบบไซคอมมิวนั้นทำให้นักบินที่เป็นนิวไทป์สามารถใช้ความคิดบังคับปืนมหาอนุภาคให้แยกออกไปจากบราวโบรได้โดยมีสายเคเบิลเชื่อมต่อไว้และโจมตีเป้าหมายจากมุมต่างๆกัน บราวโบรนั้นสามารถใช้คนธรรมดาบังคับแบบปกติโดยไม่ใช่ระบบไซคอมมิวได้ แต่ต้องใช้นักบินถึงสามคนช่วยกันบังคับ แบ่งหน้าที่ระหว่างนักบินของบราวโบรและพลปืนซึ่งบังคับปืนอนุภาค เนื่องจากเป็นยูนิตทดลองที่ข้อมูลการใช้งานมีความสำคัญมาก บราวโบรจึงได้รับการออกแบบโดยแยกโครงสร้างออกเป็นสามส่วน ซึ่งถ้าส่วนแกนกลางยังไม่ถูกทำลายก็สามารถสู้ต่อหรือหลบหนีได้

   ในช่วงศึกกรีปส์ สถาบันโอ็คแลนด์ก็ได้พัฒนารูปแบบของบราวโบรต่อมาอีกเป็นMAสำหรับให้มนุษย์ดัดแปลงใช้งาน ORX-007 ฮาติ ซึ่งสามารถแปลงร่างได้ระหว่างโหมดขับเคลื่อนกับโหมดต่อสู้ซึ่งคล้ายกับม้าน้ำ ที่ปลายปีกของฮาติเป็นบิตแบบโยงสายเคเบิลเหมือนบราวโบร ซึ่งปืนหลักของบิตนี้มีอานุภาพเทียบได้กับไฮเปอร์เมก้าลันเชอร์ และยังติดปืนเสริมเอาไว้อีกสองกระบอก ส่วนด้านล่างของฮาตินั้นเป็นช่องเก็บมิสไซล์ ฮาติยังมีสนามพลังIฟิลด์ไว้ป้องกันตัวและสามารถใช้ระบบไซคอมมิวบังคับ ORX-009 กันดั้มสคอลซึ่งเป็นยูนิตคุ้มกันได้จากระยะห่าง

Variation
ORX-007 Hati

First appearance Advance of Zeta: The Traitor to Destiny
Unit type newtype-use mobile armour
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Special feature I-Field barrier
Armaments
  • wire-guided bit
  • missile silo
Main pilot Rossweisse
Cruise mode
Comments