Gundam Database‎ > ‎Another Century‎ > ‎After Colony‎ > ‎

ไวย์เอต & เมอคิวเรียส

OZ-13MSX1 Vayeate
First appearance New Mobile Report Gundam W
Designer Hajime Katoki
Unit type mobile suit
Head height 16.3 m
Base weight 7.3 t
Armor gundanium alloy
Armaments
  • beam cannon
Main pilot Trowa Barton

   MSฝาแฝดที่นักวิทยาศาสตร์ทั้ง5สร้างขึ้นมาหลังถูกOZจับและบังคับให้สร้างMSที่แข็งแกร่งกว่ากันดั้มออกมา โดยเป็นMSที่ใช้โลหะผสมกันดาเนี่ยมและออกแบบมาให้ทำงานเป็นทีม ไวย์เอตจะเป็นยูนิตโจมตีหลักด้วยบีมแคนน่อนขนาดใหญ่ บีมแคนน่อนนี้มีพลังทำลายเทียบได้กับกับบัสเตอร์ไรเฟิลของวิงกันดั้ม แต่ใช้พลังงานจากเครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ด้านหลัง จึงสามารถยิงได้โดยไม่มีปัญหาพลังงานหมด ส่วนเมอคิวเรียสเป็นยูนิตป้องกัน โดยการใช้"พลาเน็ตดีเฟนเซอร์"ซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมด้วยรีโมตที่สามารถสร้างสนามพลังงานที่สามารถต้านการโจมตีที่รุนแรงได้ ซึ่งพลาเน็ตดีเฟนเซอร์ของเมอคิวเรียสนี้สามารถทนได้แม้แต่ทวินบัสเตอร์ไรเฟิลของวิงกันดั้มซีโร่ เมอคิวเรียสยังมีบีมกันขนาดเล็กและโล่แครชชิลด์ซึ่งติดบีมซอร์ดไว้เป็นอาวุธ

   ในระหว่างการทดสอบนั้น ไวย์เอตมีโทรว่าซึ่งแฝงตัวเข้าไปในกองทหารของOZเป็นนักบินทดสอบ ส่วนเมอคิวเรียสนั้นOZบังคับให้ฮีโร่เป็นนักบินทดสอบให้ ฃึ่งไวย์เอตนั้นถูกทำลายในการต่อสู้กับวิงกันดั้มซีโร่ที่ควบคุมโดยควอเตอร์ ส่วนเมอคิวเรียสนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักและถูกOZเก็บกลับไปในภายหลัง ในเวลาต่อมาไวท์แฟงก์ได้สร้างไวย์เอตและเมอคิวเรียสขึ้นใหม่เป็นMDที่ใช้ข้อมูลการบังคับของฮีโร่และโทรว่า แต่ทั้งคู่ก็ถูกกันดั้มเดธไซธ์เฮลทำลาย

   ในภายหลังOZไพลส์ก็ได้พัฒนาทั้งคู่ต่อมาเป็นOZ-13MSX1B-S ไวย์เอตชุยแวน และ OZ-13MSX2B-S เมอคิวเรียสชุยแวน ซึ่งเสริมจุดเด่นของทั้งคู่โดยเพิ่มบีมแคนน่อนของไวย์เอตเป็นแบบติดเอวสองกระบอกและติดเครื่องกำเนิดพลังงานแฝดไว้ด้านหลัง ส่วนเมอคิวเรียสได้เพิ่มจำนวนพลาเน็ตดีเฟนเซอร์และยังสามารถควบคุมให้แยกออกไปจากตัวเองเพื่อใช้เป็นเหมือนกรงขังศัตรูได้ ซึ่งนักบินของรุ่นใหม่ทั้งสองตัวก็คือสองพี่น้องลูนาร์และโซริส อาโมเนีย


OZ-13MSX2 Mercurius

First appearance New Mobile Report Gundam W
Designer Hajime Katoki
Unit type mobile suit
Head height 16.3 m
Base weight 7.3 t
Armor gundanium alloy
Armaments
  • beam gun
  • crash shield
  • planet defensor
Main pilot Heero Yuy

OZ-13MSX1B-S Vayeate Shuivan

First appearance Gundam W Dual Story: G-UNIT
Designer Koichi Tokita
Unit type custom mobile suit
Overall height 18.2 m
Base weight 8.1 t
Armor gundanium alloy/luna ceramic/fine kevlar
Powerplant ultracompact fusion reactor
Armaments
  • beam cannon
Main pilot Solis Armonia
OZ-13MSX2B-S Mercurius Shuivan

First appearance Gundam W Dual Story: G-UNIT
Designer Koichi Tokita
Unit type custom mobile suit
Overall height 18.2 m
Base weight 8.1 t
Armor gundanium alloy/luna ceramic/fine kevlar
Powerplant ultracompact fusion reactor
Armaments
  • beam gun
  • crash shield
  • planet defensor
Main pilot Luna Armonia
Comments