Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wykaz zaliczeń przedmiotów na kwalifikacyjnym kursie zawodowym M.12


rok szkolny 2016/2017


21 styczeń 2017r ,godz 15:00

Michał Słowik

przedmiot: elektronika i elektrotechnika


22 styczeń 2017r , godz 9:00

Tomasz Wnuk

przedmiot: elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych


22 styczeń 2017r , godz 10:00

Wioletta Wódz

przedmiot: bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym22 styczeń 2017r , godz 11:00

Marcin Sadkowski

przedmiot: Podstawy konstrukcji maszyn

Bezpłatna oferta edukacyjna dla dorosłych

na rok 2016/2017

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu

ul. Słowackiego 37, 27-600 Sandomierz

 

 

Technik renowacji elementów architektury/Kwalifikacja

B.25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych.

B.26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

 

Technik budownictwa/Kwalifikacja

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

B.30 Sporządznie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.

B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie/Kwalifikacja

B.5 Montaż systemów suchej zabudowy.

B.6 Wykonanie robót malarsko-tapeciarskich.

B.7 Wykonanie robót posadzkarsko-okładzinowych

 

Technik informatyk/Kwalifikacja

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.

E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi.

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

 

Technik pojazdów samochodowych/Kwalifikacja

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów  pojazdów samochodowych.

 

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.   Technik urządzeń sanitarnych /Kwalifikacja

B. 9 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych.

 

Kształcenie zawodowe kończy się egzaminem państwowym, potwierdzającym zdobyte kwalifikacje zawodowe, nadające uprawnienia zawodowe.

 

Zajęcia teoretyczne mogą być realizowane metodą kształcenia na odległość.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany dalszym kształceniem, zdobywaniem dodatkowych kwalifikacji w innym zawodzie, zdobyciem zawodu.

Nie przegap okazji !

Szczegóły pod tel. 15 6445874

 www.zstio.pl