Scratch - kurs podstawowy

Niedostępny w edycji wakacyjnej

Przeznaczenie kursu

Kurs prowadzony będzie metodą e-learningową i jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, ale głównie dedykowany jest nauczycielom zajęć komputerowych na pierwszym i drugim poziomie edukacyjnym, którzy, zgodnie z zaleceniami MEN, chcą wykorzystywać elementy programowania w swojej pracy.

Cele kursu

Scratch to edukacyjny język obiektowy, stworzony jako środek do nauczania podstaw programowania dzieci i młodzieży oraz środowisko programistyczne służące do tworzenia i uruchamiania programów w tym języku. Programowanie odbywa się w sposób wizualny – elementy języka mają kształt puzzli a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. W ten sposób tworzy się kod przypisany określonemu obiektowi. Jest to bardzo dobre środowisko do nauki programowania, które cechuje przyjazność, prostota obsługi, bezpłatność, dostępność na różnych platformach

Cele ogólne kursu to:

  • Kształcenie kompetencji nauczycieli w zakresie podstaw programowania z wykorzystaniem środowiska Scratch.

  • Rozwijanie u uczniów umiejętności myślenia algorytmicznego poprzez ciekawe zadania i problemy, rozwiązywane przez zabawę i gry.

  • Stosowanie innowacyjnych rozwiązań w nauczaniu w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych zgodnie z nową podstawą programową.

Praca na kursie

Kurs składa się z 5 modułów prowadzonych metodą on-line (metodą e-learningową). W każdym tygodniu kursu uczestnicy realizują temat zawarty w jednym module. Każdy moduł składa się z materiałów szkoleniowych oraz zadań do wykonania, które są następnie sprawdzane przez instruktora i odsyłane wraz z komentarzem i oceną.

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmować będzie wprowadzenie do środowiska wizualnego Scratch, sterowanie obiektami (duszkami), interakcja obiektów, tworzenie prostych gier i zabaw.