GeoGebra dla nauczycieli szkół podstawowych klas 7-8

Przeznaczenie kursu

Kurs skierowany jest głównie do nauczycieli matematyki uczących w klasach 7 - 8 szkoły podstawowej, posiadających umiejętności wykorzystywania narzędzi GeoGebry na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. W trakcie kursu uczestnicy będą mieli okazję poznać możliwości wykorzystania programu do realizacji treści i umiejętności określonych w podstawie programowej oraz wzbogacą swój warsztat pracy o nowe materiały edukacyjne. Kurs będzie też okazją do rozwinięcia wcześniej nabytych umiejętności i pogłębienia wiedzy
o możliwościach programu.
Uwaga: Zdecydowaną większość zawartości kursu stanowią materiały, które wcześniej były przerabiane na kursie dla nauczycieli gimnazjów.
Zostały one zmodyfikowane do wersji 6 GeoGebry i dostosowane do nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Prosimy więc osoby, które ukończyły kurs GeoGebry dla nauczycieli gimnazjów o wnikliwe rozważenie chęci uczestnictwa w kursie.

Cele kursu

  • Pogłębienie znajomości programu GeoGebra.

  • Poszerzenie umiejętności wykorzystania narzędzi programu do tworzenia materiałów wspomagających nauczanie matematyki w klasach 7 – 8 szkoły podstawowej

  • Wzbogacenie warsztatu pracy o dynamiczne, interaktywne materiały dydaktyczne.

Praca na kursie

Kurs składa się z 5 modułów prowadzonych metodą on-line. Praca na kursie polega na zapoznawaniu się z materiałami szkoleniowymi i wykonywaniu na ich podstawie zadań. Każdy moduł zawiera zadania obowiązkowe oraz zadanie dla chętnych (CH). Zadania dla chętnych dają uczestnikom możliwość samodzielnego wykonywania apletów na bazie udostępnionych materiałów i technik wykorzystanych przy wykonywaniu zadań obowiązkowych. Na kursie uruchomione zostaną fora techniczne dla poszczególnych grup. Uczestnicy będą mogli wykorzystywać je do komunikacji z prowadzącymi. Wykonane zadania przesyłane są na platformę do oceny.

Tematyka poszczególnych modułów

  1. Potęgi i pierwiastki

  2. Procenty

  3. Wyrażenia algebraiczne

  4. Geometria płaska

  5. Geometria przestrzenna