hinnakiri

1.1 eelkool - 1 rühmatund nädalas 8 € õppekuus;
1.2 eelkool - 1 individuaaltund nädalas 12 € õppekuus;
1.3 õppimine põhi- ja süvaõppekava alusel 40 € õppekuus;
1.4 õppimine pilliõppe õppekava alusel 45 € õppekuus.

Kohalik omavalitsus tasub õpilaste kohatasu (ca 4/5  õppimise kogumaksumusest)

Linnavalitsuse korraldus õppetasude kohta 13.12.2016 nr 702 pdf fail


Tabelis olevad hinnad kinnitatud linnavalitsuse käskkirjaga

 Teenus
Maht, ühik   Hind eurodes alates 1.1.2011
 1. Instrumentide laenutus õpilastele    
 puhkpillid  1 kuu  1 euro
 akordion, keelpillid  1 kuu  1,5 eurot
 klaver  1 kuu  3 eurot
 2. Ruumide üür    
 Saali üür lasteüritusteks  1 tund  16 eurot
 Saali üür üritusteks  1 tund  32 eurot
 Stuudio üür  1 tund  20 eurot
(10 eurot inventariruumi rent
10 eurot helitehnik)
 
Instrumente ja tehnikat üldreeglina teenusena välja ei rendita.
Kooli tegevust mitte häirides on erandjuhtudel rent majandusjuhataja loal teoreetiliselt võimalik :-)
Rendihinna orjentiir - 5%, tehnika soetusmaksumusest ööpäevas.
Comments