koolihoonest‎ > ‎

MK rekonstrueerimise eellugu

  • Märtsis 2003 andis linnavalitsuse ehitusjärelevalve objektiivse hinnangu koolimaja olukorra kohta ja loetles probleemide lahendamise järjekorra.
  • Novembris 2003 pööras Pärnu Tervisetalituse Saarmaa osakond tervisekaitset puudutavatele probleemidele oma aktiga tähelepanu.
  • 2003. aasta keskel algatati "Kuressaare haridusasutuste hoonete keskkonna- ja tervisesäästliku renoveerimise programm". Projekt sai heaks kiidetud ja leping lõplikult allkirjastatud 15. detsembril 2003. Projekti raames koostati haridushoonete (11 hoonet) terviklik renoveerimisprogramm, mis põhineb keskkonda ja tervist säästvatel lahendustel. Lahenduste leidmiseks tehti vajalikud tasuvusuuringud. Lõpp-raport ehk põhjendatud ja analüüsitud remondiprogramm valmis veebruaris 2005. See on ühtlasi lähteülesanne ehitusprojekti algatamiseks, mille finantseerimiseks kavatseti taotleda vahendeid EL Struktuurifondidest. Vt. näide muusikaooli kohta. 2003. aastal vastas kooli omanik, et muusikakooli renoveerimise lahendustega saab tegelema hakata peale programmi lõppemist.
  • Remonditi muusikakooli eelarvelistest vahenditest amortiseerunud kütte- ja elektrisüsteemi.
  • 7. nov 2007 Oma Saar: Kuressaare muusikakoolis lokkab niiskus ja hallitus
  • 30. jaanuar 2008 tehtud ekspertiisi aruanne 

  • 14. märts 2008 Oma Saar:  Linn taotleb viisteist miljonit  muusikakooli renoveerimiseks 
Comments