koolihoonest

Hoonest:

Hoone ajalugu

Koolist:

Kuressaare Muusikakool avas uksed noortele muusikahuvilistele 1950. aasta sügisel Uus - Roomassaare tänaval asuvas hoones. Alates 1. septembrist 1979. aastast asub muusikakool aadressil Kuressaare linn, Komandandi 9, postiindeks 93812.

Muusikaõpetajatena töötab koolis 25 oma eriala valdavat pedagoogi, kes on saanud muusikalise hariduse Tallinna Riiklikust Konservatooriumist, Eesti Muusikaakadeemiast ja Tartu H. Elleri nim. Muusikakoolist.

Läbi aegade on kooli lõpetanud Esimesteks õpetajateks olid Hilja Viires(klaver), Joosep Aavik (solfedzo, klaver), Helena Varalaid (klaver), Helene Kukk (klaver), Heinz Arm (akordion), Caesar Kaljo (puhkpillid). Siit leiad täieliku õpetajate nimekirja.

Praegu õpitakse järgnevatel erialadel:
(pillide lingid viitavad ingliskeelsele entsüklopeediale wikipedia)


Õppetöö toimub riiklikest õppekavadest lähtuvalt. Õppeaja pikkuseks on 7 aastat. Õpivõimalustest täpsemalt 

Iga õpilane saab nädalas 2 erialatundi, 2 tundi muusikateooriat, alates 3. klassist 1 tunni muusikalugu; vajadusel ja võimaluse korral lisaainena üldklaverit või mõnda muud pilli.

Muusikahariduse omandamisel on tähtsal kohal koosmusitseerimine kooli sümfoniettorkestris, puhkpilliorkestris (II kategooria), vanamuusikaansamblis "Rondo", rahvapilliansamblis jne. Tahame, et nendest kollektiividest kujuneks välja ühine koosmusitseerimise vorm õpilastele, vilistlastele ja õpetajatele.

Kuressaare Muusikakooli head mainet on aidanud kõrgel hoida iga-aastased õpilaste edukad esinemised regionaalsetel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel. Samuti kontsertesinemised välismaal - Soomes, Rootsis, Saksamaal, USA-s ja Maltal.

Kuressaare Muusikakooli lõpetajatest on paljud valinud elukutseks muusikutee. Kooli kasvandikest sügavamaid vagusid künnavad muusikapõllul Andres Paas (lõpetanud klaveri eriala), Tiit Kiik (akordion), Villu Veski (klarnet, saksofon), Annes Koppel (viiul), Lembit Tiivas (klaver), Neeme Saar (trompet), Katrin Varik (viiul), Mailis Põld (klaver), Andrus Siimon (akordion), Aare Saal (klaver), Katrin Nachtigal (viiul), Kerstin Tomson (viiul), Aare Kruusimäe (klaver), Kristo Käo (kitarr), Andre Maaker (Kitarr), jpt.

Koolijuhtidena on töötanud Vello Tünder (1950-1952), viiuliõpetaja Ernst Johanson (1953-1955), Harri Kuusk (1955-1989) , Tiit Köster (1989-2002) ja 2002. aastast on direktoriks kooli vilistlane Tarmo Berens. Õppealajuhatajana on 1966.aastast koolielu suunanud klaveriõpetaja Viiu Pitk.

Comments