ตัวอย่างคำพ้องเสียง

การ        -    กิจ  งาน  ธุระ

กาน       -    ตัดให้เตียน

กาฬ       -    ดำ

กาล      -    เวลา

การณ์     -    เหตุ

กานต์     -    เป็นที่รัก

กานท์     -    บทกลอน

กาญจน์     -    ทอง

                                    หรือ

                                                                        สัน     -    สิ่งที่มีลักษณะนูนสูง

                                                    สรร     -    เลือก

                                                    สรรพ     -    ทั้งหมด

                                                    สรรค์      -    สร้าง

                                                    สันต์     -    สงบ

                                                    สันทน์     -     พูดจา

 

Comments