Mikä on A-Kilta


Mikä on A-kilta?

A-Killat ovat A-klinikan asiakkaiden perustamia yhdistyksiä, joiden tavoitteena on edistää ja tukea raittiuden avulla päihdeongelmaisten omaehtoisia pyrkimyksiä parempaan elämänlaatuun ja elämänhallintaan.
A-kiltatoiminnan keskeisiä periaatteita ovat päihteettömyys, vapaaehtoisuus, kokemuksellisuus, yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja yhteistoiminta.
A-kiltatoiminta perustuu vertaistukeen niin ryhmä- kuin yksilötasolla, jossa keskeisintä on tukeminen, kannustaminen ja kokemustenvaihto päihdeongelmasta ja siitä toipumisesta.
A-killat ovat poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia.
A-killat kuuluvat A-kiltojen keskusjärjestöön, A-kiltojen liittoon.

Milloin A-kiltaan
Milloin vain!
Esimerkiksi:
- hoitojakson jälkeen tai silloin, kun läheisellä on päihdeongelma.
- juominen ottaa päähän.
- on vapaa-ajanviettopulmia.
- olo tuntuu muuten vain yksinäiseltä.

A-kiltatoimintaan voivat osallistua kaikki vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet,
kaikki, joita kiinnostaa oma tai läheisen päihteidenkäyttö.
Tervetulleita ovat siis niin päihdetoipujat kuin perheenjäsenet, ystävät ja työtoverit.


Tutustu tarkemmin kiltaamme Toimintaa-sivullamme!
 


Kuopion A-kilta ry.  Mäkik. 11 Kuopio

045 1134245

 Perustettu v. 1978, rekisteröity v. 1981,
Päihdepalvelusäätiön jäsen.

Vertaistukea ja toimintaa päihdetoipujille
ja heidän läheisilleen.