"Kunstuitleencentrum Nijefenne" St.-Annaparochie, Het Bildt.

Kunstuitleencentrum Nijefenne.

Lenen?

1 Kunstwerk (ongeacht de waarde).

Specialisatie: Grafiek/etsen- Ron Schaft.

Keramiekobjecten- Brenda van Koningsveld.


Burgemeester Vlaskampstraat 74. 9076 EW  St.-Annaparochie.

 Open: Iedere zaterdagmiddag van 12.00 t.m. 17.00 uur.


Voorwaarden

• Bij het aangaan van een abonnement is een geldig legitimatiebewijs verplicht.
• Een jaarabonnement, € 90- wordt aangegaan vanaf de datum van inschrijving.
• Betaling dient contant te geschieden bij het aangaan van een abonnement.
• Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd als niet uiterlijk op 1 maand voor het lopende   abonnementsjaar    schriftelijk is opgezegd.
• Tijdens de uitleenperiode (inclusief het transport van en naar Kunstuitleencentrum Nijefenne te St.-Annaprochie) is de lener verantwoordelijk en aansprakelijk voor het kunstwerk.
• Aankoop van het geleende kunstwerk kan plaatsvinden op elk gewenst moment tijdens de abonnementsperiode.

Abonnees hebben recht op 25% korting bij aankoop van het geleend kunstwerk.

• Na betaling valt het abonnement weer vrij voor een  nieuw werk om te lenen.

Overige bepalingen

1.      De abonnee is verplicht bij verhuizing het nieuwe adres onmiddellijk aan het Kunstuitleencentrum Nijefenne te St.-Annaparochie door te geven.

2.      Het is verboden een kunstwerk te reproduceren of op een tentoonstelling te tonen zonder schriftelijke toestemming van het Kunstuitleencentrum Nijefenne.

3.      Het Kunstuitleencentrum Nijefenne vertegenwoordigt de kunstenaar met betrekking tot de in bruikleen of in huur gegeven kunstwerken in en buiten rechte.

4.      Het Kunstuitleencentrum Nijefenne heeft de bevoegdheid tarieven en reglementbepalingen eenzijdig te wijzigen, echter niet voordat zij de abonnee hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht.

* Door de enkele aanmelding tot deelneming onderwerpt de abonnee zich aan de bepalingen van het door het Kunstuitleencentrum Nijefenne vastgestelde reglement. 

Kunstuitleencentrum Nijefenne B. Vlaskampstraat 74 9076 EW St.-Annaparochie

                                                                                  

De site voor Bilkerts

© Webmaster 2009/2015