Startside‎ > ‎Veiledninger‎ > ‎

Visualisering av sted


Jobb i grupper, to sammen.


Hver gruppe leverer 3 arbeider - 2 førsteutkast og 1 endelig versjon


Vi lager en rekke utkast underveis.


Vi kan jobbe med flere verktøy:


Litt om punktgrafikk og bildestørrelse


Litt om punktgrafikk (raster) og vektorgrafikk


Faser

 1. Idefase
  Ideer og skisser presenteres muntlig og med skisser i klassen Mange, ulike uttrykk - rent digitalt og/eller på veggene

 2. Uttykk basert på punktgrafikk – jobb i Pixlr
  Gjør mange forsøk  – velg ett som henger igjen

 3. Uttykk basert på vektorgrafikk – jobb i Google Tegninger
  Gjør mange forsøk  – velg ett som henger igjen

 4. Endelig uttrykk – jobb i Google Presentasjoner kan være kombinasjon av 1 og 2 eller en videre bearbeidng av en av disse
  Gjør mange forsøk  – velg ett som vi henger opp

 5. Utvidet virkelighet (AR) Vi bruker plakatene som "merker" for å forankre virtuelle visualiseringer (Augmented Reality / Utvidet virkelighet)