Startside‎ > ‎Veiledninger‎ > ‎

QR-koder

Det finnes en lang rekke QR-kodegeneratorer. Animasjonen til høyre viser hvordan dette gjøres med tjenesten med det rimelig selvforklarende navnet the-qrcode-generator.com.

Du kan i prinsippet gjengi hva som helst av tekstinformasjon i form av en QR-kode. Når du leser dette av med en mobiltelefon eller nettbrett vil appen du benytter kjenne igjen en del standardelementer. F eks vil alt som begynner med "http://" bli tolket som en nettadresse og en nettsiden blir åpent. Det er dermed mulig å lage koder som linker direkte til ulike typer data, f eks en posisjon. Her er brukt for å lage en slik kode med posisjonen til HVL-Bergen i Inndalsveien 28 via tjenesten qr-kode.no:QR-kode kan dermed brukes til mye forskjellig:

  • Gjengi tall og/eller tekst
  • Starte opp en nettleser til å peke på en spesifikk webside
  • Sjekke inn på geo-baserte tjenester
  • Sette i gang nedlastning av en app
  • Laste ned et visittkort
  • Starte en telefonsamtale eller sende en SMS
  • Peke mot en video på YouTube
  • Registrere seg vie et online skjema
  • Linke opp til profilen din på sosiale medier
  • Få en robot til å gi en programmert respons

Lese QR-koder

QR-koder brukes som oftest for å lage en referanse som kan peke videre til mer omfattende mediemateriell, men koden kan i seg selv inneholde ganske mye tekst. Denne inneholder f eks 467 tegn:

Sjekk om du kan skanne og lese den med mobiltelefonen din. Det finnes masse av gratisapper som gjør dette.

Du kan også dekode en QR-kode via nettjenester som webqr.com.