Startside‎ > ‎Veiledninger‎ > ‎Grunnleggende 3D‎ > ‎

Vise 3D-modeller som Augmented Reality

Det finnes en rekke ulike løsninger for å vise 3D-modeller. Vi skal her konsentrere oss om noen som tillater oss å viser modellene på mobile enheter.


Augment

Augment består av en nettjeneste med tilhørende apper. 

I Sketchup (versjoner der du kjører programmet på datamaskinen din) kan du eksportere modellen din som en KMZ-fil. Denne tar med teksturer og kan deretter lastes opp og vises ved hjelp av Augment. Dermed kan jeg vise modellen der jeg kan tenke meg den plassert:


Bruker du nettversjonen av Sketchup er det ikke mulig å eksportere KMZ. Du kan imidlertid laste ned modellen din som en STL-fil . STL-filer lagrer kun overflategometrien til et 3D-objekt. Denne typen filer brukes for å 3D-printe modeller, men kan også brukes til visualisering av de ytre flatene av en modell. Vi mister dermed teksturer mm. Det betyr at det kan være en fordel å markere vinduer etc ved å skyve disse litt inn eller ut i forhold til vegglivet.


Med Augment er det også mulig å knytte modellen til et egendefinert bilde (tracker). Det egendefinerte bildet kan skannes med appen for å få opp modellen.

På skjermdumpet til venstre ser du hvordan en modell av en konkylie kommer opp knytet til plakaten på veggen i bakgrunnen. Denne #d-modellen er lastet ned fra 3D-Warehouse – et nettsted med mengder av ulike 3D-modeller.

Skjermbildet til høyre er trigget på samme måte, her av bildet som ligger på gulvet og som vi ser gjennom visualiseringen av modellen. Denne modellen er laget ved å tegne en "sol" i Google Draw, som deretter er eksportert som en SVG-fil (Skalerbar vektorgrafikk). SVG-filen er deretter konvertert på enkleste måte til en 3D-modell ved hjelp av en nettjeneste. STL-modeller definerer kun den ytre geometrien av et 3D-objekt og ser dermed ikke så spennede ut i seg selv.

STL-modeller kan imidlertid sendes til en 3D-printer. Denne metoden kan dermed også brukes for å lage STL-filer som kan printes, f eks som et smykke:
HP Reveal

HP Reveal er en app knytter multimediainnhold til et bilde. Dette fungerer slik sett på samme måte som i Augment, men i Reveal kan du knytte det visuelle merket til ulike typer multimediainnhold: det kan være en lydfil, et bilde eller en video. 

En skolen kan opprette en egen kanal slik at alle elever og lærere kan få tilgang til innholdet som legges ut. 

Elever kan ved hjelp av denne teknologien få faglig støtte, for eksempel ved at læreren knytter små undervisningsvideoer eller lydfiler til bilder i lærebøkene eller faste steder i klasserommet. Elevene kan på denne måten få tilgang til forklaringer og supplerende fagstoff.

Statsped, som også har laget videoen til høyre har følgende tips og ideer:

  • Bruk HP Reveal til bokomtaler i skolebiblioteket.
    Ta bilde av forsiden av boka og knytt til en omtale av boka fra elever som har lest den. 
  • Lag plakater med oppgaver elevene skal løse.
    Legg inn forklaringer til hvordan oppgaven kan løses i HP Reveal . 
  • Bruk HP Reveal til å publisere elevenes produkter.

AR Media

Dersom du jobber med 3D-modeller i Sketchup kan du vise modellene ved hjelp av AR-media-tillegget  og et webkamera. Visualiseringen knyttes til en trykt kode som er koblet til programvaren.

Nedenfor ser du hvordan denne løsningen fungerer som app (finnes for både Android og iOS).