Startside‎ > ‎

Digitale ferdigheter og læringsmål i K & H

Kommentarer i rødt.

Utdannningsdirektoratet om den femte grunnleggende ferdigheten (”å kunne bruke digitale verktøy”) i kunst og håndverk:


Å kunne bruke digitale verktøy i kunst og håndverk er viktig for å søke informasjon og for selv å produsere informasjon i tekst og bilder. Dette er naturlig at kommer tidlig i studieløpet, samtidig som det kommer igjen flere ganger i ulike former for produksjon.


Produksjon av digitale bilder står sentralt i elevenes arbeid med foto, skanning, animasjon, film og video. Dette streker seg fra grunnleggende kunnskaper, som raskt kan introduseres, samtidig som en vender tilbake til teknikkene i mer avanserte utgaver, senere i studieløpet.

Verktøyskunnskaper kan være godt egnet for omvendt undervisning, dvs at materiale legges på nett og at en i all hovedsak jobber praktisk med studentene.

I denne sammenheng inngår holdninger til kildekritikk, personvern og kjennskap til regler om opphavsrett.

Grunnleggende teorikunnskaper som introduseres tidlig. Dels egnet for omvendt undervisning.


Multimedier inngår i presentasjon av egne og andres arbeid. Gjennomgående gjennom hele studieløpet.


Kunnskap om estetiske og digitale virkemidler er avgjørende for bevisst kommunikasjon.

Gjennomgående teori, dvs studenten møter dette på ulike måter gjennom hele studieløpet. Også her er det elementer som er egent for omvendt undervisning.

(Utdanningsdirektoratet, Læreplan for kunst og håndverk).Problemet

De fleste av de aktivitetene som nevnes av direktoratet er “sekundære”, dvs “det digitale” er noe som kommer etter, eller brukers for å oppnå noe annet. Arbeid med rene digitale uttrykkformer har per i dag liten selvstendig plass i faget. Mange av de sentrale egenskapene ved det digitale står dermed fare for å falle ut, for eksempel:
 • programvarestyring.
 • ren digital formgivning.
 • rent skjermbaserte uttrykk.
 • taktile grensesnitt med interaksjon.
 • forståelse av hva digitale tekster er.og hvordan de fungerer..
  osv

Kompetansemål – etter 2. årstrinn

Utvalgte mål, der elevene kan jobbe helt eller delvis digitalt.

Visuell kommunikasjon
 • uttrykke egne opplevelser gjennom tegning
 • eksperimentere med form, farge og rytme i border. 

  Her kan en selvsagt like gjerne jobbe digitalt som på papir, så lenge en er klar over muligheter og begrensninger:
  En fordel analogt er åpenbart knyttet til en annen taktilitet, men en digitalt har friheten til å angre og versjonere, noe som åpner for andre former for eksperimentering, differensiering og versjonering.
Design
 • bygge med enkle geometriske grunnformer
Kunst
 • samtale om bildene til ulike eventyrillustratører og bruke det som utgangspunkt for eget skapende arbeid
 • bruke dekorative elementer fra kunst og kunsthåndverk i egne arbeider. 
Arkitektur
 • samtale om opplevelsen av ulike typer hus og rom i nærmiljøet

Kompetansemål – etter 4. årstrinn

Utvalgte mål, der elevene kan jobbe helt eller delvis digitalt.

Visuell kommunikasjon
 • visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer 
 • bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram 
 • identifisere og samtale om bruk av symbolfarger
Design
 • eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative formelementer 
 • undersøke, visualisere og presentere hvordan enkle bruksgjenstander har fått sin form, fra idé til ferdig produkt 

Kunst
 • bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer 
 • bruke elementer fra helleristninger til antikken som utgangspunkt for eget skapende arbeid 
 • samtale om hvordan kunstnere i ulike kulturer har visualisert natur og benytte dette som utgangspunkt for eget arbeid 
 • samtale om sin opplevelse av samtidskunst
Arkitektur
 • planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker 
 • tegne hus og rom sett rett ovenfra, rett forfra og rett fra siden 
 • samtale om gater, plasser og bygninger med forskjellige bruksfunksjoner i nærmiljøet

Kompetansemål – etter 7. årstrinn

Utvalgte mål, der elevene kan jobbe helt eller delvis digitalt.

Visuell kommunikasjon
 • bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy 
 • benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse 
 • bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid lage tegneserier og redegjøre for sammenhenger mellom tegneserier og film 
 • fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt 
 • sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger. 
Design
 • vurdere design og industriell produksjon av kjente bruksgjenstander fra hverdagen og gjennomføre enkle forbrukertester

Kunst
 • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur 
 • sammenligne bruk av teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved bruk av digitale og andre kilder
Arkitektur
 • bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger 
 • montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom 
 • beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger

Kompetansemål – etter 10. årstrinn

Der elevene kan jobbe helt eller delvis digitalt.

Visuell kommunikasjon
 • bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram 
 • tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak 
 • vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill 
 • stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og piktogrammer 
 • dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner
Design
 • beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping 
 • gjøre rede for særtrekk ved nordisk design i et internasjonalt perspektiv 

Kunst
 • diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene, og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur 
 • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, ...
 • sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst
Arkitektur
 • samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter, vurdere tilpasning til omgivelsene og skissere ulike løsninger 
 • vurdere funksjonell innredning av rom, stil og smak og visualisere egne løsninger