VANAVESKIST

 

Kultuuriselts Vanaveski on mittetulundusühing, mis on loodud 31.08.1995.a.  Registri nr. 80109277
Asume Jõgeva Maakonnas, Jõgeva vallas ja 
Jõgeva alevikus  

Kultuuriselts Vanaveski on eelkõige Jõgeva alevikus elavate inimeste vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on Jõgeva aleviku inimestele aktiivsema kogukonnaelu võimaldamine. Kõik inimesed tegustevad meie seltsis vabatahtlikkuse alusel ning enamus üritusi on avatud kõigile huvilistele olenemata elukohast. 

Meie liikmed kannavad endas otsivat vaimu ja tahet areneda ise ning luua arengueeldusi ka teistele. Neid ideid realiseerime eelkõige kohaliku elu edendamise ja väärtustamise kaudu, kuid meie tegevusväli on liikunud ka kodukohast kaugemale. Mitmed kogupere- ja erinevatele sihtgruppidele mõeldud üritused on muutunud traditsiooniks.

Tegeleme külaelu edendamise, täiskasvanuhariduse , loovate tegevuste ja palju muuga.

Oleme teinud koostööd Jõgeva Kultuurikeskusega, Jõgeva Linnaraamatukoguga, Betti Alveri Muuseumiga, MTÜ Jõgevamaa Kodukandi Ühendusega, Jõgeva Linnateatriga ja Eesti Taimekasvatuse Instituudiga. 

Täname sponsoreid! Kõige stabiilsemat rahalist toetust on andnud Jõgeva Vallavalitsus, kuid meid toetanud on ka erinevad fondid ( Rahvuskultuuri Fond, Kultuurkapitali Jõgevamaa Ekspertgrupp, Eesti Kultuurkapital, Kohaliku Omaalgatuse Programm, Maaelu Edendamise Sihtasutus, kultuuriministeerium, Jõgeva Maavalitsus, Hasartmängumaksu nõukogu, LEADER ja Grundtvig).


Kultuuriselts Vanaveski arvelduskonto nr EE421010102051264000 
Subpages (3): ARENGUKAVA LIIKMED PÕHIKIRI