VANAVESKIST

 
Kultuuriselts Vanaveski on mittetulundusühing, mis on loodud 31.08.1995.a.  Registri nr. 80109277
Asume Jõgeva Maakonnas, Jõgeva vallas ja Jõgeva alevikus

Meie liikmed kannavad endas otsivat vaimu ja tahet areneda ise ning luua arengueeldusi ka teistele. Neid ideid realiseerime eelkõige kohaliku elu edendamise ja väärtustamise kaudu, kuid sujuvalt on meie tegevusväli liikunud ka kodukohast kaugemale. Oma tegemiste raames pakume aktiivsetele inimestele võimalusi eneseteostuseks, huvialaringides kaasalöömiseks, oma ja teiste elu mitmekesisemaks ning paremaks muutmiseks, enese ja teiste koolitamiseks. Mitmed kogupere- ja erinevatele sihtgruppidele mõeldud üritused on muutumas traditsiooniks.

Tegeleme ökoloogilise elustiili edendamise, täiskasvanuhariduse , loovate tegevuste ja palju muuga.

Oleme teinud koostööd Jõgeva Kultuurikeskusega, Jõgeva Linnaraamatukoguga, Betti Alveri Muuseumiga, MTÜ Jõgevamaa Kodukandi Ühendusega, Jõgeva Linnateatriga ja Jõgeva Sordiaretuse Instituudiga (Jõgeva SAI)- ning tänasel päeval jätkub see Jõgeva SAI õigusjärglase Eesti Taimekasvatuse Instituudiga (ETKI).

Täname sponsoreid! Kõige stabiilsemat rahalist toetust on andnud Jõgeva Vallavalitsus, kuid meid toetanud on ka erinevad fondid ( Rahvuskultuuri Fond, Kultuurkapitali Jõgevamaa Ekspertgrupp, Eesti Kultuurkapital, Kohaliku Omaalgatuse Programm, Maaelu Edendamise Sihtasutus, kultuuriministeerium, Jõgeva Maavalitsus, Hasartmängumaksu nõukogu, LEADER ja Grundtvig).Kultuuriselts Vanaveski arvelduskonto nr EE421010102051264000
 
Subpages (3): ARENGUKAVA LIIKMED PÕHIKIRI