SPORDIKLUBI SORDI


NB! Jõgeva aleviku Spordiklubi "Sordi" tegutses aastatel 2008 - 2017.Jõgeva aleviku Spordiklubi "Sordi"

 

Jõgeva aleviku Spordiklubi (SK) "Sordi" loodi 29.aprillil 2008. Spordiklubi loomisel olid kaks peamist ajendit. Esimene ja oluliseim oli jalgpallimeeskonna loomine. Teiseks oli vajadus spordiürituste korraldamise ning spordirajatiste korrastamise ja korrashoiu järele.

 

Kuna põhitegevuseks oli sel ajal jalgpall, siis sai ka klubi logoks jalgpalli meeskonna vapp, mida kohandati nii palju, et algne jalgpallikujutis asendati tähtedega S, K ja S.


Jalgpallimeeskond tegutses aktiivselt 2009. aastani, 2010 otsustati mängimisest paus teha. Nüüd, mil kätte on jõudnud 2011. aasta, on dilemma, kas jätkata jalgpalli mängimist või saata meeskond teadmata ajaks puhkusele. Viimane variant tähendaks reaalselt seda, et meeskond lõpetaks tegevuse seniks, kuni leidub piisavalt noori, et meeskond saaks täies koosseisus jätkata. Kahjuks hooaja keskel otsustati vähese huvi tõttu loobuda jalgpalli mängimisest. Kahel esimesel aastal osaleti jalgpallis Jõgevamaa Meistrivõistlustel ja esindati Jõgeva valda Jõgevamaa Suvepäevadel. Jalgpalli meeskonnas koosnes keskmiselt 25 liikmest. 2009. aastal oli meil olemas ka treener, kuid seda vaid lühikest aega, sest koostöö ei sujunud soovitult.


2005.aastal toimus esimene Sordi Volle, mille korraldamist jätkas 2010. aastal Spordiklubi. Sordi Vollet ei korraldata igal aastal, sellepärast ei toimunud see ka tänavu (2011).

2009.aastal oli esmakordselt Sordi RahvaVolle, mis toimub samal ajal Jõgeva aleviku Seltsipäevaga. Tänavu 2011. aastal juba III korda.

2010. aastal toimus esimene ja viimast korda Sordi TänavaKoss. 


Spordiklubi Sordi on seadnud endale eesmärgiks hoida silma peal kõikidel spordiväljakutel Jõgeva alevikus. Selleks loodi 2009.aastal staadioni haldamise leping Jõgeva Vallavalitsusega. 2010.aastal sõlmiti ujumiskoha ja pargi haldamise leping. Lisaks hoiab SK silma peal ka mänguväljaku juures oleval korvpalli- ja võrkpalliväljakul. 2009. aastal saadi KOP programmist raha staadioni korrastamiseks, mille raames korrastati väravaesised ja tehti olemasolevatest väravatest teisaldatavad väravad. Kahjuks on need väravad väga rasked ja vajavad kiiremas korras väljavahetamist.


Spordiklubi osaleb aktiivselt ka kohaliku elu arendamisel ja on seadnud endale eesmärgiks korrastada ja uuendada kolme piirkonda: staadionit, ujumiskohta ja parki. Tulevikus soovitakse need kolm objekti ühendada rippsillaga, nii et neist moodustuks üks tervik. Täna jätkatakse nii väiksemate projektide kirjutamisega, kui ka valmistatakse ette suuremat projekti, mida on ristitud ka MegaProjektiks. Projektiga saab tutvuda sordielu.ee esilehel.