GRUNDTVIG

Education et Formation des adultes au Développement Durable (FR)

Education and Training for Sustainable Development (EN)

Jätkusuutlik Areng ja Täiskasvanute haridus oli Grundtvig programmi kahe aastane õpikoostöö projekt, milles osalesid seitse partnerit viiest riigist. 

Projekti peakoordinaator oli Prantsusmaalt, kaks partnerit Belgiast, kaks partnerit Rumeeniast , Austriast ( katkestas suvel 2010) ja Eestist Kultuuriselts Vanaveski.

 Meie õpikoostöö projekti eesmärk oli vahetada erinevate riikide ja organisatsioonide kogemusi täiskasvanute mitteformaalse hariduse ja  koolitamise valdkonnas.
Lähtekohaks oli terviklik, holistiline lähenemine jätkusuutlikule ehk säästvale arengule, mis kajastab kõiki inimese elu sotsiaalseid, kultuurilisi, majanduslikke, keskkonna-ja muid aspekte.
Projekti töökeeled olid inglise- ja prantsuse keeled ja projekt koosnes kahest etapist, mille tegevused toimusid järjepidevalt kahe aasta jooksul. Esimesel etapil iga partner tegi uurimistööd siseriikliku seaduasandluse ja heade kogemuste, näidete osas, mis puudutavad  jätkusuutlikku ehks säästvat arengut. Need on kogutud ja projekti veebilehel avaldatud brozüüris ( kus saab lugeda ka iga partnerorganisatsiooni kohta lähemalt) ja bookletis. Samuti sai iga partner kahe aasta jooksul võimaluse neid tutvustada laiemale ringkonnale oma kodumaal ja projekti käigus toimunud seminaridel ja konverentsidel. 

Iga partneri kohustuseks oli korraldada projekti partnerite koostööseminar ( enamus riikides toimus lisaks ka rahvusvaheline konverents) oma riigis, mille kaasabil said kõik partnerid üheskoos  parema ülevaate vastava riigi ja partnerorganisatsiooni tegevusest jätkusuutliku arengu ja täiskasvanuhariduse teemadel. Lisaks andis see kohtumine võimaluse põgusalt tutvuda ja teada saada selle riigi ajaloost ja kultuurist.

Kogu projekti jooksul toimusid üks kord kuus partnerite vahelised skype konverentsid jooksvate küsimuste ja info vahetamiseks ja tekkinud probleemide arutamiseks, lahenduste leidmiseks.

Teise etapi jooksul  töötati välja, arutati ja koostati erinevatel seminaridel rühma- ja ühistööna täiskasvanutele ja nende koolitajatele mõeldud jätkusuuliku arengu õppekava, mis on raamatuna avaldatud veebilehel curriculum lingi all (prantsuse ja inglisekeelselt).

Õppekava on võimalik kasutada kõikidel partneritel ja huvilistel erinevatest riikidest.

Veebilehe kaudu on võimalik osa saada kõigist projekti jooskul toimunud tegevustest: seminaridest, konverentsidest, ettekannetest ja  valminud dokumetidest.

Veebilehe koostaja ja toimetaja ning vastutaja projekti toimumise jooksul ja järgselt on Eesti partner Kultuuriselts Vanaveski.