AMBIOR

NB! Ambior tegutses aastatel 1997 - 2012.


Jõgeva ajaloo- ning muuseumisõprade ühing Ambior tegutseb alates 1997.a. oktoobris toimunud asutamiskoosolekust. Seal valitud viieliikmeline juhatus kohustus vormistama ühingu Ambior juriidilise liikmena, mittetulundusühinguna.

Põhikiri kinnitati 19.03.1997.a. asutamislepinguga. Ühing Ambior registreeriti Tartu Linnakohtu Registriosakonnas.


Asutajad: Juhan Reimann, Arvo Oja, Maie Võsa, Meedi Ümar ja Hillar Ümar.

Eesmärk: Jõgeva valla ajaloo ja elanikkonna tegevuse uurimine. jäädvustatud materjalide väljaselgitamine, tutvustamine ning säilitamine.

Projektid: trükiste väljaandmine, muuseumi rajamine, ajalugu tutvustavate ürituste korraldamine.

Finantseerimisallikad: sisseastumis- ja liikmemaksud, toetused ja annetused asutustelt, organisatsioonidelt, üksikisikutelt, kohalikust eelarvest ning sihtotstarbelistelt fondidelt.


Jõgeva aleviku ajalugu