Stik s kulturo

OŠ Ledina je že drugo leto vključena v nacionalni projekt za spodbujanje kulturne pismenosti, ki povezuje osem osnovnih šol z javnim zavodom Bunker, Animateko in Kinodvorom. Projekt vodi Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, ki je februarja 2009 skupaj s sedmimi osnovnimi šolami iz vse Slovenije začela izvajati projekt, imenovan Kulturstik.  Projekt je financiran s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter iz vira sredstev Evropskih socialnih skladov.

 

Spletna diaprojekcija Picasa

Sedmošolci in osmošolci so si ogledali animirani film Persepolis, 
predstavo Show Your Face, in se udeležili novinarske, igralske, lutkarske, kostumografske, producentske, režiserske,
koreografske delavnice ter delavnice za zvok in luč.
 
 
 
 
Na šoli so umetniki različnih umetniških področij, po mnenju učencev samih, navdušili s kakovostnim programom in s svojim osebnim pristopom. Rezultati anketiranih učencev so pokazali, da tovrstnih aktivnosti v šoli manjka. Veliko otrok je svoj talent odkrivalo prav na delavnicah animiranega filma, stripa, akrobatskega cirkusa in sodobnega plesa.
 
 
Učenci in učitelji prihajajo preko projekta v stik s kulturno umetniškim dogajanjem, ki je zanje manj dostopno oziroma njim manj znano. Mnogi med njimi se z nekaterimi umetnostnimi področji srečujejo prvič. Ker so vsebine in način dela v projektu nove, lahko nudijo nove možnosti sodelovanja in uveljavljanja med različnimi skupinami in posamezniki v šoli. Projekt predstavlja povezovalni člen med Unesco šolo in ostalimi projektnimi skupinami ter velikim številom posameznih učencev različnih starostnih skupin.
                                      Koordinatorica Natalija Lampič