Kulturno društvo Podkum


ZGODOVINA KULTURNEGA DRUŠTVA PODKUM

Kulturno društvo Podkum ima v svoji zgodovini kar precej sprememb v delovanju društva. Prvi zapisi o društvu so iz leta 1976, ko se je vpisal v register društev, ki se je vodil pri oddelku za notranje zadeve Občine Zagorje ob Savi. Takrat se je imenovalo PROSVETNO DRUŠTVO PODKUM. V društvu je bila takrat v večji meri aktivna dramska skupina, ki je igrala igre v kulturnem domu Podkum. Omenjene so tudi razne prireditve, kasneje pa še mešani pevski zbor.

Na občnem zboru dne 11. 12. 1987 sprejme društvo spremembo imena v KULTURNO DRUŠTVO PODKUM. Še vedno deluje dramska skupina in mešani pevski zbor.

V letih od 1998 do 2007 Kulturno društvo Podkum ni bilo aktivno. Prav tako ni imelo več svojih aktivnih članov in nikakršnih aktivnosti na področju kulture.

Tu se začne naša zgodba….

Vsi člani, ki so leta 2007 zopet pričeli delovati kot Kulturno društvo izhajajo iz Koordinacijskega odbora za turizem Podkum. Odbor je bil ustanovljen leta 2004 v okviru Krajevne skupnosti Podkum in naj bi povezoval delovanje društev in skrbel za razvoj dogajanja v krajevni skupnosti Podkum. Odbor je najprej začel s pohodi po krajevni skupnosti s ciljem spoznavanja domačih naravnih lepot. V letu 2004 je bilo izdano tudi prvo glasilo Podkumček. Glasilo je izhajalo štirikrat letno, ob vsakem začetku letnega časa. Koordinacijski odbor je organiziral številne pohode po krajevni skupnosti in tudi izven Podkuma. Zato se je začelo razmišljati, da bi organizirali pohod, ki bi postal tradicionalen. Tako se je prvič decembra 2005 organiziral  NOČNI POHOD NA KUM, ki je sedaj vsako leto tretjo soboto v decembru. Odbor je januarja 2007 prvič organiziral prireditev »Večer na vasi« v Lovski koči Podkum.

Kmalu za tem so člani začeli razmišljati o ustanovitvi društva. Ker je odbor deloval znotraj krajevne skupnosti ni bila mogoča prijava na razpise Občine Zagorje ob Savi, kjer se lahko prijavijo samo društva. Razmišljalo se je o ustanovitvi novega društva, a se je 30. 9. 2007 na sestanku odbora sprejela odločitev, da bi prevzeli neaktivno Kulturno društvo Podkum. Tako je oživelo Kulturno društvo Podkum. Društvo je od odbora prevzelo Nočni pohod na Kum in prireditev Večer na vasi. Januarja 2008 se je odvila prva prireditev novega društva, to je bil »Večer na vasi«.

…tako se je začela zgodba sedanjega društva. V začetku delovanja je bilo v Kulturnem društvu zelo malo članov, a število počasi narašča. Naša največja težava je v tem, da nimamo večnamenskega prostora, kjer bi lahko organizirali svoje prireditve. Zato sodelujemo z Gasilskim društvom Podkum, Lovsko kočo, Hišo domačih okusov Pr Čop, Domačijo Medved, Športnim društvom Podkum, Župnijo in Podružnično šolo, ki nam priskočijo na pomoč s svojimi prostori. Tako imamo že kar nekaj tradicionalnih dogodkov. Poleg Večera na vasi in Nočnega pohoda na Kum imamo še koncert S pesmijo v pomlad, sodelujemo pri organizaciji Pustovanja, občasno organiziramo tudi kakšno potopisno predavanje. V letu 2015 smo prvič pripravili počitniške dejavnosti za otroke z naslovom Urlaub na vasi. V začetku leta 2016 smo začeli pripravljati program ob kulturnem prazniku, ter po nekaj desetletjih obudili odraslo dramsko skupino, ki je imela 2. 9. 2016 premiero igre Stari in mladi. Konec leta 2016 pa se začne zgodba osnovnošolske dramske skupine Prfrigančki. Igro z naslovom Le kdo še vrjame v pravljice premierno odigrajo 26. 3. 2017. Z letom 2018 se društvu pridruži pevska skupina Podkumski pevci.
Comments