Karakterskala

Vi anmelder både film, musik og litteratur. Disse anmeldelser opererer med en karakter - hvor 1 er den laveste og 10 den højeste karakter.  Nye bøger har vi valgt at undtage en numerisk vurdering, da det er vores overbevisning, at det giver mindre mening at værdisætte litteratur (i dens mange afskygninger og udtryk) på den måde. 

For at differentiere de numeriske vurderinger yderligere er hver karakterciffer forsynet med en decimal. I realiteten består karakterskalaen således af 100 muligheder: 0,1 - 0,2 - ... - 1,0 - 1,2 - ... - 8,0 - 8,1 - ... - 9,9 - 10,0:

0,0 - 1,9
Uacceptabelt dårlig

2,0 - 3,9
Ringe

4,0 - 4,9
Under middel

5,0 - 5,9
Middel

6,0 - 7,4
Over middel

7,5 - 8,4
Absolut kvalitet

8,5 - 9,4
Fremragende
 
9,5 - 10
Ekstraordinær


Comments