KULTURA ARTEKO HEZKUNTZA

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dif8/eu_2083/adjuntos/alumnado_inmigrante/II_Plana_ikasle_etorkinei_arreta_emateko.pdf

 http://www.empleo.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/ManualApoyoPrevencionDeteccionRacismoXenofobiaAulas.pdf
Eragiozu euskarari, lagunberri
 IMA ORTEGAren baliabideak, HIPI lanetan aritzeko 
              eta kulturartekotasuna lantzeko.
 

https://www.youtube.com/watch?v=oowshpS0m7E&list=PL7UXJv2QReOEA4SYk4UfzFXKg6MjyqUJw