Etusivu

Oppimista tapahtuu monella tavalla. Virallista oppimista on oppilaitoksessa, opetussuunnitelman mukaisesti tapahtuva oppiminen.
Epävirallista oppimista ovat  mm. monet kansalaisopistojen kurssit sekä harrastusten kautta tapahtuva oppiminen.  
Arkioppimista tapahtuu kaikkialla, riippumatta ympäristöstä.  Arkioppiminen tapahtuu yleensä ilman etukäteen sovittuja tavoitteita.

Ulkomailla vaihdossa oleva nuori oppii arkioppimisen avulla paljon sekä elinikäisen oppimisen avaintaitoja että myös muita kulttuuriin ja kieleen liittyviä taitoja.
Arkioppimisen tunnistamisen ja tunnustamisen helpottamiseksi opiskelijalle voidaan ennen ulkomaan jaksoa antaa omaa reflektointia tukevat oppimistehtävät.
Tällä kurssilla kuvataan oppimistavoitteet sekä annetaan oppimistehtävät, jotka opiskelija tekee ja raportoi sovitulla tavalla. 
Oppimistehtävät löytyvät Arvioinnin kohteet -linkkien takaa sivun vasemmasta reunasta.