КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ - ПЕРНИК

ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА    http://palacepernik.com/

ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "БОЯН ДАНОВСКИ"   www.odt.pernik.org

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "СВЕТОСЛАВ МИНКОВ"   www.libpernik.net

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ   http://gallery.pernik.org

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ   http://obmdpernik.com

РАЙОНЕН МЛАДЕЖКИ ДОМ - МОШИНО   http://mdm.pernik.org

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  www.museumpernik.com

РЕКИЦ ЧИТАЛИЩА   http://chitalishta-pk.org

КЛУБ НА ДЕЙЦИТЕ НА КУЛТУРАТА   http://kdk-pernik.orgComments