Представяне

ПОРАДИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ПОДЗЕМНИЯ МИНЕН МУЗЕЙ, ОБЕКТЪТ ВРЕМЕННО НЕ Е ДОСТЪПЕН ЗА ПОСЕЩЕНИЯ. ОЧАКВА СЕ РЕМОНТЪТ ДА ПРИКЛЮЧИ В КРАЯ НА МЕСЕЦ АПРИЛ.


 
Подземният минен музей отваря врати през 1986г. Той е разположен в 
запазените галерии на първия подземен рудник, който работи от 1891г. – “Старите рудници”.

Галериите на музея са дълги 630 метра. Обособени са експозиционни ниши.

Експозицията проследява развитието на въгледобива за повече от един век – от добиването на въглища с шило и чук и ръчно прокопаване на галерии до съвременни методи за разработка на въглищни пластове с проходчески комбайн; от изнасянето на въглищата с торби, дървени тарги и колички през дървени вагонетки и конен извоз до извозването с електровози.
 
Повечето от експонатите са оригинални, което създава автентична руднична атмосфера.
 
В началото на 90-години на ХХ век музеят е подложен на разграбване, силни корозионни процеси, наводняване и в крайна сметка е изоставен.
 
От ноември 2008г. музеят се стопанисва от Общинско предприятие 
“Културно-информационен център”. Центърът работи за възстановяването и обогатяването на експозицията и за превръщането на музея в уникална за Балканския полуостров туристическа атракция. Посещенията в музея са съпътствани от мултимедийни презентации. От 27 юни 2009г. той е отворен  
за посещения.
 
Подстраници (1): Галерия
Comments