Дейност

Общинско предприятие “Културно-информационен център” – Перник съществува от ноември 2008г. Центърът поддържа база данни с информация за творци и дейци на културата, както и за текущи културни събития. 
От създаването си центърът стопанисва Мемориала на миньорския труд и Подземния минен музей. Екипът работи за превръщането на двата обекта в привлекателни места за гражданите на Перник. В Мемориала се организират камерни културни прояви на открито – изложби, концерти, литературни вечери, театрални постановки. Подземният минен музей се популяризира като единствена по рода си атракция на Балканския полуостров.
Културно-информационният център организира Международния фестивал на маскарадните игри “Сурва” и поддържа официалния сайт на фестивала.
 

Comments