ATTRAKSJONAR

Kulleseid Telegrafstation

vart bygd i 1857 - det eldste telehuset i Noreg og "juvelen" i Telenor sin verneplan for bygg og installasjonar. Huset er sett i stand av Norsk Telemuseum og Riksantikvaren i 1997. Inne er det ei lita utstilling som fortel om korleis huset har vore brukt frå 1857 til telefonen vart automatisert i 1974.

Kjelder: Bømlo Reiselivslag.

Les mer

Gullgruvene på Lykling

På siste del av 1800-talet opplevde Bømlo eit stort "industrieventyr". Eit gullfunn som ein liten gut gjorde, utløyste skjœre "gullrushet". Rundt 1885, då det var på det mest hektiske, var fleire hundre mann i arbeid i gullgruvene ved Lykling. Til saman vart det funne om lag 140 kg reint gull.

Kjelder: Bømlo Reiselivslag.

Les mer

Bømlo Sportsdykkere.

Les mer

Vis Finnås i et større kart