เข็มสามสี ( Rainbow tree )
เข็มสามสี

 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena cincta Bak. 'Tricolor'
 ชื่อวงศ์ : Agavaceae
 ชื่อสามัญ : Rainbow tree
 ชื่อพื้นเมือง : -
  ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่ม
  ขนาด [Size] : สูง < 2 เมตร
  สีดอก [Flower Color] : สีขาวอมเขียว
  ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : -
  อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ปานกลาง
  ลักษณะนิสัย [Habitat] : ดินร่วน หรือดินปนทราย
   ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
   แสง [Light] : แดดเต็มวัน
 ลักษณะทั่วไป (Characteristic) :   ไม้พุ่มขนาดเล็ก  แตกกอ ลำต้นตั้งตรง มีขนาดเล็ก กิ่งแขนงจะแตกออกตาม ส่วนข้อของลำต้น ลำต้นแก่จะมีสีน้ำตาลอ่อน ช่วงใบถี่  
 ใบ (Foliage) :  ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ แตกใบถี่ตรงส่วนยอดของลำต้น ใบรูปแถบ กว้าง 1.5-2.0 เซนติเมตร ยาว 30-35 เซนติเมตร  ปลายใบแหลม  โคนใบสอบ  ชอบใบเรียบ   แผ่นใบมีสามสีเป็นแถบไปตามความยาว ของใบโดยสีแดงจะอยู่ขอบนอก สีครีมหรือเหลืองอ่อนจะอยู่ถัดเข้ามาและสีเขียวจะอยู่ข้างในตรงกลางใบ
 ดอก (Flower) : สีขาวอมเขียว มีกลิ่นหอมตอนกลางคืน ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง
 ผล (Fruit) : ผลสด รูปทรงกลมถึงรี สีเหลือง ส้ม หรือแดง เมล็ดสีขาวถึงน้ำตาล มี 1-3 เมล็ด
 การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) :  นิยมปลูกเป็นกลุ่ม ต้นใหญ่ใช้เป็นประธานสวนหย่อมได้ ปลูกริม ทะเล สระว่ายน้ำ สีใบสดใส ควรปลูกใกล้ไม้สีเขียว ไม่ควรปลูกใต้หน้าต่างเพราะต้องตัดแต่งทำให้ไม่สวย
 ประโยชน์ :  -
Comments