https://sites.google.com/site/rusraasbl/publications                                             Welkom op de site van de KUIAD


Wie zijn wij ?


Op 30 september 1945, werd in Brussel de ‘Vereniging voor Agenten van Inlichtings- en Actiediensten’ opgericht. Onder een nieuwe benaming verzamelde de ‘Unie der Inlichtings- en Actie Diensten’ (U.I.A.D.) de overlevenden van de clandestiene Belgische inlichtingsnetwerken, alsook de weduwen en weeskinderen van geëxecuteerde agenten en van zij die stierven tijdens deportatie. 

Op 25 februari 1998, werd zij de ‘Koninklijke Unie der Inlichtings- en ActieDiensten’ (K.U.I.A.D.), met als opdracht de verschillende acties te coördineren ter nagedachtenis van de 18.716 personen die werden erkend als ‘Inlichtings- en Actie Agenten’ (I.A.A.).

De vereniging had dus tot doel de geest van eendracht en vaderlandslievend idealisme tussen de gewezen strijdbroeders in stand te houden, zoals dit reeds aan de basis van hun actie lag tijdens de Oorlog.

Lees verder: de tekst van Roger Baron Coekelbergs, "Een buitgewoon voorbeeld van burgerschap",
omtrent de "Inlichtings- en Actiediensten"

Het voorbeeld van het verleden moet het startpunt
worden voor onze toekomstige actie ...

Voortaan naar de toekomst gericht, heeft onze vereniging tot doel een burgerlijke beweging samen te stellen ten behoeve van de eenheid van het land en van een gezonde democratie, in het kader van de Europese Unie en de globalisering. Deze beweging is gebaseerd op vier kenmerken, zijnde: de solidariteit, het respect voor de andere, de compromisgezindheid en de opofferingsgezindheid.

Wij wensen een maximum aantal verantwoordelijke burgers op te nemen in onze gelederen.

Maar wij willen eveneens een groot aantal jongeren aanmoedigen om op actieve wijze bij te dragen aan onze werkzaamheden.

Samen willen wij werken aan een betere wereld door de vereiste inspanning te leveren teneinde deze levenswijze te volgen. Bovendien zijn wij omzichtig voor iedere vorm van extremisme en dragen wij bij tot de ontwikkeling van de ware betekenis van de democratie van morgen.

Het betreft niet het uitvinden van een nieuwe utopie, noch het beweren dat de mens slechts enkel hoeft te hopen.

Nieuwe doelstellingen ...


In een eerste stap willen we de jongere generaties opnieuw leren om samen te leven, hen laten begrijpen dat het woord "vreemd" niet noodzakelijk "gevaar" betekent.

Alsook wensen wij tolerantie, openheid en vooruitgang, respect voor verschillende culturen en religies te bevorderen. Daarenboven willen wij in het bijzonder de wil van jongeren om (kritisch) na te denken versterken teneinde hen bewuste spelers te helpen worden.

Daarom is het – bovenop de begrippen tolerantie en respect - belangrijk om te investeren in het "samen ondernemen".

We moeten ons afvragen wat we samen willen doen. Het is door de doelstellingen voor ogen te ogen zoals een beter leven, gelijkheid voor iedereen, een reële solidariteit, een duurzame economie, … dat ieder van ons de waarden dat hij of zij aanhangt, kan (her)ontdekken en delen met anderen.