Minnesteknik

Jag har utvecklat en teknik för att memorera bitars positioner som är rätt unik. (Memorera gör man för att blindlösa kuber om någon undrar vad det skall vara bra för). Iden är att dela in kuben i olika block där blocket och dess delar representeras av olika bokstäver, tre stycken per bit. Dessa är valda så att dom bildar ett "ord" som beskriver vart biten hör hemma. För att det skall fungera är den första bokstaven en konsonant, andra en vokal och tredje ytterligare en konsonant. Blocken är första bokstaven som är; F (Front), R (Right), B (Back) och L (Left) presis som kubens sidor. Andra bokstaven talar om vilken sida av blocket som är aktuell (orientering), tre sidor finns och dessa har namnen A, E och O, den sista bokstaven talar om vilket lager det är, T (Top), M (Middle) och D (Down). Kombineras dessa bildas alltså ord om tre bokstäver, till exempel RAT, BOD, FEM och så vidare. Vissa kan man tolka direkt som vanliga ord, som LED eller FAT andra behöver en liten omtolkning, LOT blir en lott till exempel. Man kan alltid hitta på något som passar...
 
Kubens indelning i block:

Vad som inte framgår av bilden är blockens undersida men dom har samma bokstav som blockets ovansida, alltså A (grön i mittersta bilden).

Alla möjliga (4*3*3=36) kombinationer kan inte förekomma, en tredjedel faller bort, dels för att kanter bara har två sidor och dels för att det inte finns några hörn i mellanlagret. Därför är det en del ord som bara gäller hörn och en del som bara gäller kanter medans andra förekommer i båda grupperna. Se ordpar för lista. Vill man ha alla ord olika för hörn och kanter kan man byta dom två vokalerna som anger kanternas orientering till I och Y men jag vet inte om vinst föreligger, det blir fler olika ord att hitta bilder till och dessutom, ord med y är inte så vanliga (ÅÄÖ, ej internationellt gångbart så dom går bort på det).

En stor fördel men denna teknik är att bitarnas färg inte har någon direkt betydelse. Det är såklart en fördel att dom alltid är på samma sidor av kuben för det ger snabbare igenkänning men det är inte helt nödvändigt, är biten i din normala buffer redan löst från start så är det inte mycket som hindrar att du vänder kuben och väljer en ny buffer. Samma sak kan du göra om du till exempel har en femcykel från buffern och sen slut, då är det bara att vända till nästa cykel och memorera från den.
 
Det kan göra att samma ord dyker upp två gånger, en gång i var cykel men jag har inte haft något problem med att det händer, är det flera cykler blir det så korta ramsor av det att dom är lätta att hålla rätt på ändå känns det som. Det kan till och med vara en fördel när du sen löser för du har ju samma läge två gånger, har du nyss gjort det så behöver du inte tänka andra gången så det går snabbt då.

Exempel:
Vi tar ett exempel, blandningen kommer från Cube Explorer, grön fram vit upp, buffrarna jag använder är Uf och Urf:
 
 
 Kanter:
FOD BEM REM BAD ROD LAD LOT LEM ROT FOM BOT FAT // 12 cykel
Hörn:
BED-FAT // 2-cykel (y') RED BOD FED LAT FOT // 5-cykel  dessutom är ett rätt men felvänt.
 

Paritet! Jag löser normalt med trecykler men här skulle jag välja att ta första steget med Old Pochmann (J-PLL, T-PLL...), byta första och andra kanten och dom två hörnen i 2-cykeln (se lösning nedan) sedan gå på som vanligt med 11-cykel kanter och 5-cykel hörn, avsluta med att orientera dom två kvarvarande hörnen.
 
Memorering:
Ok, det där hjälper ju inte så mycket om man inte omtolkar "orden" en smula, jag brukar dela in dom i par vilket passar min lösningstekink bra och sedan göra paret till något jag lägger på minnet och som sedan används för att dekoda "proto-orden" som sen leder bitarna rätt.
 
Eftersom det är paritet och min lösning är att ta kant 1 då så blir första paret från kant 2, i det här fallet BEM-REM... ja vad är en bemmrem?? jag omtolkar till spännrem och minns att spänn är en omskrivning av BEM. Andra paret är BAD-ROD vilket är lättare, det är någon som badar från en roddbåt (tänk i bilder) LAD-LOT, för lad använder jag det engelska "grabb", LOT brukar vara många (a lot) om det är före men efter brukar det bli en lott, det lottas ut lads och det du har är en lott :) LEM-ROT, en arm är en lem, dess rot är axeln (kan förväxlas med LED men det är bara ett ord). FOM-BOT en foambot = tvättrobot, det skummar lite om den, det sista FAT är buffern och behöver inte memoreras men är bra som checksum, blir den FOT är något felorienterat eller så har du memorerat fel (för hörn gäller detta även FET).
 
OK, I got en spännrem, bada från roddbåt, en grabblott, en axel och en tvättrobot (försök minnas orden från listan nu). Det är vad jag behöver minnas för att lösa kanterna. Liknande kan man tänka om hörnen. Röd bod, en fläskig och lat dansk (FED, danska för "fet"), ja det var inte mycket. Den sista blir här FOT för det finns ett felorienterat hörn vid URB från start.
 

Med tiden utveklar man en standard för hur dom olika proto-orden skall omtolkas och samma bilder återanvänds, själv är jag inte så vältränad i BLD och är väl nånstans mitt emmellan där fasta objekt finns men nya tillkommer ständigt.
 
Lösning:
Minnestekniken är generell och fungerar för dom flesta lösningsmetoder och avsikten är inte att sidan skall vara en steg för steg how-to i BLD men jag är inte sämre än att jag ger er en lösning till blandnigen och memoreringen ovan:
  • Paritet : su(U B' L x) vänster J-PLL rs(x' L' B U')

Det värsta avklarat! nu är det bara enkla cykler kvar, kanter först:

  • kantpar 1 - spännrem, BEM-REM : su(R' L y x') U L' U' M' U L U' M rs(x y' L' R)
  • kantpar 2 - bada roddbåt, BAD-ROD : su(B2 R2 y) M U M' U2 M U M' rs(y' R2 B2)
  • kantpar 3 - grabblott, LAD-LOT : su(F' z y x') U L' U' M' U L U' M rs(x y' z' F)
  • kantpar 4 - axeln, LEM-ROT : su(L' y x') M' U' R U M U' R U rs(x y' L)
  • kantpar 5 - den skummande boten, FOM-BOT : su(Lw) U' R U M' U' R' U M rs(Lw')
Paritetsfixen tog ju dom två första hörnen så först kubvända till andra cykeln med y', sen:
  • fixa först orienteringen av det felvända hörnet + det som hör hemma i buffern med su(z) Antisune/-Antisune rs(z')
  • hörnpar 1 - röda boden, RED-BOD : su(B' L) A-PLL i U-lagret re(L' B)
  • hörnpar 2 - den feda och lata dansken, FED-LAT : su(U2 F') A-PLL i U-lagret rs(F U2)

klart!

Not: su() = setup, rs() = restore
Underordnade sidor (2): Ordbilder Ordpar
Comments