Columns first

Columns first, även endast columns, metod som löser 3x3x3 kuben.
 
Iden är att skapa fyra kolumner som består av två hörn och den mellanliggande kanten respektive. Samtliga hörn ingår alltså och metoden liknar på det sättet corners first men är något effektivare då kanterna i mittenlagret inte behöver lösas med algoritmer utan åker med i lösningen av hörnen i det första lagret. För att uppnå detta bygger man par av bottenlagershörn och mellanlagerskant som sedan sätts på plats, alltså presis som i F2L men betydligt enklare lösningar då det inte finns något kors som hindrar.
 
Efter det löses hörnen i sista lagret och kolumnerna är klara. Hörnen tas med fördel med CLL men med en egen uppsättning algoritmer som bevarar paren men ignorerar mittar och kanter i M och S-slicerna (kallas därför CMSLL). Setet innefattar en del algoritmer som annars endast går att använda till CF eller 2x2x2 men det finns även några helt unika med. Kan man inte CLL så är ett alternativ att göra två steg, CO och CP som är 7 + 2 algoritmer, även dessa är i vissa fall kortare än vad som normalt används till 3x3x3. Ytterligare ett alternativ som är lite effektivare än CO-CP men inte är en ren columnsmetod är att inte göra CP utan spara det till slutet och där göra PLL i stället för EPLL som är det normala slutet på den bantade versionen.
 
Vidare behövs en metod för att lösa mittar och kanter i M och S-slicerna. Här finns många val men det jag gör är att sätta ned tre kanter samtidigt som mittarna löses. Det finns andra sätt som sparar en del drag men är långsammare då mer planering krävs. Efter det så orienteras resterande kanter och tillslut permuteras dessa, alla fem med 15 algoritmer om man är avancerad, som noob sätter man ned även sista FL-kanten och permuterar bara dom i sista lagret (EPLL). Det senare är snabbt på grund av enkel igenkänning av fallen men kräver lite fler drag, det förra sparar drag men kan vara långsamt. Ett sätt att kringå fler drag eller långsam igenkänning är att alltid lösa sista FL-kanten samtidigt som man gör EO. Många gånger är det lika lätt som att bara göra EO men i andra fall krävs special, en del lite längere algs (9-11 drag). Jag själv har valt en medelväg och tar med kanten om algen som krävs är kort, max 7 drag + AUF.
 
Nog med metodbeskrivning, över till verklig handling!
 
Guide:

Columns för noobs:
 1. sätt fyra par, intuitivt
 2. gör CO (corner orientation), 7 algoritmer
 3. gör CP (corner permutation), 2 algoritmer
 4. sätt tre FL-kanter + mittarna, intuitivt
 5. gör EO (edge orientation), 5 algoritmer
 6. sätt ned FD-kanten, 1 algoritm (går ofta att lösa samtidigt som EO, ej tur om det är så)
 7. gör EPLL (edge permutation of the last layer), 4 algoritmer
Totalt 19 algoritmer men bara en är över 10 drag (STM) så dom är lätta att lära sig.
 
Proffsversionen skiljer sig från den ovan i och med att steg 2+3 är sammanslagna till CMSLL och steg 6+7 är sammanslagna till EP på alla fem kanterna vilket sparar ca 10 drag i snitt.
 
Columns för proos:
 1. sätt fyra par, intuitivt
 2. gör CMSLL, 42 algoritmer
 3. sätt tre FL-kanter samt mittar, intuitivt
 4. gör EO, 5 algoritmer (fler kan användas för att tvinga FD-kanten tilll löst, jag gör så om det inte är många drag som krävs)
 5. gör EP, 15 algoritmer (sidan kommer)
Totalt 62 algoritmer vilket är något mindre än vad som är normalt för en avancerad metod. Dragsnittet hamnar strax under 50 om man räknar slicedrag som ett (STM, slice turn metric).

Se även
: