2x2x2‎ > ‎

Ortega

Ortega; metoden har fått namn efter Viktor Ortega som utvecklade denna teknik som en corners first (CF) till 3x3x3. Men ytterst få använder Ortega till 3x3x3, (eller CF över huvud taget för övrigt). Det är i stort sett bara till 2x2x2 den första halvan, som är dom tre hörnstegen, används men där är det tvärt om i stället en av dom vanligaste metoderna, populär för att den är lätt att lära och samtidigt ganska snabb.
 
Det första steget OFL; orient first layer visas inte här. Det är så lätt att lösa utan guide att det är onödigt, allt som behövs är att se till att en sida får en färg, ordningen för bitarna har ingen betydelse. Man kan med fördel starta från alla fäger, igenkänningen för övriga steg är så lätt att det fungerar bra även om många olika färgmönster förekommer. Vinsten är att man kan utnyttja lätta startlägen, gör man det kan man klara detta steg på 2-4 drag i dom flesta fall.
 
 
Orienteringar
 
OLL
orient last layer
U
F U R U' R' F'
T
R U R' U' F' U' F
L
R U' R' U' F' U F
S
R' U2 R U R' U R 
-S
R U2 R' U' R U' R'
H
R2 U2 R U2 R2
pi
R U R'L' U' RL U R'
 
 
S, -S och U är vanliga OLL från 3x3 medans övriga är kortare än vad som går där. R'L' och RL i den sista, pi, är det meningen att man skall utföra samtidigt. Sju fall förekommer i en mängd på 27 (vilket betyder att du får skip 1 gång av 27). I mängden finns alla 4 ggr utom H som bara är 2 ggr och skip som är 1. Från det kan man beräkna att steget kommer att göras på ca 6,26 drag i snitt.
 

 Permuteringar

 PBL
permute both layers
1+2
J, A eller T-PLL
0+2
 Y, V eller N-PLL
1+1
 R2 U R2 UD R2 U R2
0+1
R D' L U2 L' D R'
0+0
R2 F2 R2
 
Fler fall finns egentligen, 2+0 till exempel. Är det något av dom fallen så vänd kuben upp-och-ned så att 2+0 blir 0+2. Kubvändningarna som behövs i en del fall är inte medtagna här, det för att bilderna skall vara tydliga (vända åt dessa håll) samt att algsen skall ha dom vanliga dragen så vi slipper B-F varianter, pröva lite så hittar du snart rätt :P
 
Förekomster för permutering är 1:6 per lager = 1:36 för skip.
  • 2+2 ; 1 : 36 (skip) ... 0 drag
  • 1+2 ; (4+4) : 36 ... 8*10 (optimalt)
  • 0+2 ; (1+1) : 36 ... 2*11 (opt)
  • 1+1 ; (4*4) : 36 ... 16*7 (UD = 1 drag)
  • 0+1 ; (4+4) : 36 ... 8*7
  • 0+0 ; 1 : 36 ... 1*3
  • Summa ; 36 : 36 ... 273 / 36 = 7.58 drag i snitt.
Räknar man då samman så ser man att steg 1 är ca 3 drag, steg 2 ca 6.25 och sista 7.5. Därtill förekommer AUF-drag (adjust upper face), i det vanligaste fallet, 1+1 både före och efter med en sannolikhet på 75% = 1.5 drag, övriga fall endast efter = 0.75 drag. Efter lite viktande och avrundande så blir det ca 1 drag till där i snitt, vilket betyder att man kan lösa tvåkuben med totalt ca 18 drag i snitt med denna metod.

Nöt ett par dagar på det där så du kan det utantill och kolla sedan in undersidan som ger tips på förbättringar av metoden...
 
Länkar:
  • Ortega orginalpublikation av Josef Jelinek och Viktor Ortega --> Ortega
Underordnade sidor (1): Avancerat