Chào mừng

    Trường kỹ thuật, thuộc Đại học quốc gia khoa học ứng dụng Cao Hùng là một trong những viện nghiên cứu khoa học nổi tiếng nhất và có nhiều đóng góp trong việc giáo dục, đào tạo các ngành khoa học ứng dụng và nghiên cứu công nghệ ở phía nam Đài Loan. 
    Trường bao gồm năm khoa, Viện đào tạo sau đại học và ba trung tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, hầu hết các khoa của trường đều có liên kết chặt chẽ với ngành công nghiệp. 
    Tất cả khoa, viện trong trường có thể cung cấp chương trình từ đại học đến tiến sĩ. Trong những năm gần đây, Trường Kỹ thuật cũng đã có sự phát triển đa dạng hơn nhiều, và có nhiều sinh viên đến từ nước ngoài. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp một số chính sách học bổng cho sinh viên nước ngoài để hỗ trợ họ hoàn thành các chương trình học. Chào mừng các bạn sinh viên đến từ khắp nơi trên toàn thế giới tham gia vào Trường kỹ thuật, KUAS.


Sheen, Mau-Song, Tiến sỹ. 
Giáo sư, Hiệu trưởng
Trường Kỹ thuật
National Kaohsiung University of Applied and Sciences
Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-7-3814526 ext. 5000