Foreløbig version af seneste Udkast til VSB redegørelse Kvanefjeld: Vurdering af samfundsmæssig Bæredygtighed - SIA for Kvanefjeld


Opdatering 3.10.19:


Råstofdepartementet skriver 1.10.19:


"Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked har modtaget flere anmodninger om aktindsigt i udkastet til Redegørelsen for Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB-redegørelsen) for Kvanefjeldsprojektet. Departementet har afgjort, at det senest indleverede udkast til VSB-redegørelsen kan være genstand for aktindsigt. I den forbindelse har departementet valgt at offentliggøre de foreløbige versioner af seneste udkast, idet departementet finder, at alle bør have adgang til dokumenterne på samme tid. Dette uanset, at udkastet til VSB-redegørelsen vil blive offentligt tilgængelig i forbindelse med høringen, jf. råstoflovens § 87 b.


Det skal derfor understreges, at denne offentliggørelse af den grønlandske, danske og engelske version af seneste udkast til VSB-redegørelsen ikke kan betragtes som en påbegyndelse af høringen af udkastet til VSB-redegørelsen jf. råstoflovens § 87 b"


(...)


Grønlandsk version af VSB-redegørelsen af 11. juni 2019

 

Engelsk versionaf VSB-redegørelsen af 11. juni 2019

 

Dansk version afVSB-redegørelsen af 11. juni 2019

 .................


Nederst på siden kan du downloade VSB redegørelsen
  • på engelsk
  • på grønlandsk og
  • på dansk
Ċ
Anne Albinus,
30. sep. 2019 18.22
Ċ
Anne Albinus,
30. sep. 2019 18.23
Ċ
Anne Albinus,
30. sep. 2019 18.23
Comments