Khatam Surah 16

                                                                    [Surah 15][Surah 17

Ulasan Surah AN-NAHL (lebah),

Surah ini terdiri atas 128 ayat, termasuk golongan surah-surah Makiyyah.  Surah ini dinamakan “An-Nahl” yang bererti “lebah” kerana  didalam nya terdapat firman Allah s.w.t.  ayat 68 yang  ertinya; “Dan Tuhan mu mewahyukan kepada lebah”.

Lebah adalah makhluk Allah yang banyak memberi manfaat dan kenimatan kepada manusia . Ada persamaan antara madu yang dihasilkan oleh lebah dengan Al-Quraamul Karim.  Madu berasal dari bermacam-maam sari bunga dan dia menjadi obat bagi bermacam-macam  penyakit  manusia (lihat ayat 69).  Sedang Al-Quran mengandung inti sari dari kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Nabi-Nabi zaman dahulu ditambah dengan ajaran-ajaran yang diperlukan oleh semua bangsa sepanjang masa untuk mencapai kebahagian dunia  dan akhirat. {Lihat surah  (10) Yunus ayat 57 dan surah 17 Al-Isra’  ayat (82)}.  Surah ini dinamakan pula “An-Ni’am” ertinya nikmat-nikmat, kerana didalam nya Allah menyebutkan pelbagai macam nikmat untuk hamba-hamba Nya.

 

SUMBER 1:
Khatam terjemahan ayat-ayat An-Nahl (1-128)
,
[YG] http://t.co/GIkFxC6Gox

[GG] https://t.co/ukTsXCTMQi 
[GS]
https://t.co/A1cED6Y1hU
[FB] http://t.co/RNiyVQcVXo
[FB] http://t.co/GOMXjl6A83

[GS] https://t.co/6Bgm3M0MRp 


SUMBER 2:
1. Al-Quran & Terjemahan.
2. Al-Furqan & Terjemahan.


Comments