Bài giảng Kinh tế lượng

Trang chủ   Tin tức   Thông báo  Môn học    Điểm thi    Albums   DS lớp  Tài liệu  Diễn đàn   Links

NXB: Thống kê
Tác giả:     

PGS.TS.Nguyễn Quang Dong  

Giới thiệu về nội dung
 
Chương I. Mô hình hồi quy hai biến, một vài tư tưởng cơ bản
Chương II.Mô hình hồi quy hai biến, ước lượng và kiểm định giả thiết
Chương III. Hồi quy bội
Chương IV. Hồi quy với biến giả
Chương V. Đa cộng tuyến
Chương VI. Phương sai của sai số thay đổi
Chương VII.Tự tương quan
Chương VIII.Chọn mô hình và kiểm định việc định dạng mô hình

Tải về: Kinhteluong.rar (Dung lượng: 382 KB (391,240 bytes)