Δυσαισθησία στην πρόσθια έξω επιφάνεια του μηρού

Dr. Εμμανουήλ Γιούρης Νευρολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Γκαίττινγκεν Γερμανίας 
Μέλος της American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine
e - mail: giuris@gmail.com


Η κα E.Λ., 68 ετών, αναφέρει αιμωδίες στην πρόσθια έξω επιφάνεια του δεξιού μηρού από 1 έτος. Η ισχύς και τα μυοτατικά αντανακλαστικά είναι φυσιολογικά. Η περιοχή των αιμωδιών είναι αρκετά καλά περιγεγραμμένη και δεν εκτείνεται ούτε περιφερικά ούτε κεντρικά του μηρού, ούτε περνά στην έσω επιφάνεια του μηρού. Δεν παρατηρήθηκαν νευροφυσιολογικά στοιχεία προσβολής οσφυοϊερών ριζών σχετικά με τις ενοχλήσεις της ασθενούς. 

Πρόκειται πιθανότατα για προσβολή του έξω μηροδερματικού νεύρου στον βουβωνικό σύνδεσμο, ή αλλιώς παραισθητική μηραλγία. Η παραισθητική μηραλγία μιμείται μια ριζοπάθεια Ο3. Σε αρκετούς ασθενείς η τοπική πίεση στην περιοχή της εξόδου του νεύρου επί τα έσω της πρόσθιας άνω λαγόνιας άκανθας επιτείνει επίσης τις ενοχλήσεις. Συχνά οι ασθενείς είναι παχύσαρκοι. Πολλοί ασθενείς ανακουφίζονται με κάμψη στο ισχίο και νιώθουν επίταση των ενοχλήσεων με υπερέκταση στο ισχίο. Σε μερικούς ανακαλύπτουμε κάποιον παράγοντα εξωτερικής πίεσης (π.χ. στενό παντελόνι). Υπάρχουν ανατομικές παραλλαγές της πορείας του νεύρου. Σε μερικές από αυτές παρουσιάζει σημαντική γωνίωση, κάτι που το καθιστά ευπαθές σε παγίδευση/πίεση.  Η περιγεγραμμένη υπαισθησία ή δυσαιθησία στην τυπική περιοχή, οι εκλυτικοί και ανακουφιστικοί χειρισμοί και η απουσία άλλων παθολογικών στοιχείων στην κλινική εξέταση και στο ηλεκτρομυογράφημα θέτουν τη διάγνωση. Βέβαια, σε περίπτωση υποψίας εξεργασίας στην πύελο ενδείκνυται απεικονιστική εξέταση (αξονική ή μαγνητική τομογραφία). Η καθησύχαση βοηθάει πολλούς ασθενείς, που ανησυχούν, αλλά δεν υποφέρουν από πόνο. Συχνά οι ενοχλήσεις ελαττώνονται με τον καιρό. Η νευρόλυση στην περιοχή του βουβωνικού συνδέσμου είναι αποτελεσματική σε ασθενείς με επίμονο άλγος.  

Εικόνα 1: Έξω μηροδερματικό νεύρο. Από Mumenthaler, M.: Läsionen peripherer Nerven, Thieme, 1993 


Comments