Οξύς πόνος στην κνήμη

Γιάννης Σιούτης  Φυσίατρος

Το περιστατικό

Ο 52χρονος ασθενής μας μία ημέρα μετά από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και τραυματισμό του στην προκνημιαία περιοχή, αισθάνθηκε έντονο πόνο με δυσκολία στην βάδιση.

Κλινικά ευρήματα

Οίδημα και ερυθρότητα της κνήμης. Υπαισθησία στην κνήμη και την ραχιαία επιφάνεια του άκρου ποδός. Αντανακλαστικά κ.φ. Δεν ψηλαφάτε η ραχιαία αρτηρία.

Το ερώτημα

Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν πρόκειται για σύνδρομο προσθίου διαμερίσματος. Ο τραυματισμός στην περιοχή του πρόσθιου κνημιαίου οδηγεί σε οίδημα με πίεση στα αγγεία και μείωση της κυκλοφορίας του αίματος. Η πίεση που δημιουργείται οδηγεί σε πίεση και βλάβη του εν τω βάθει περονιαίου ν. Η ισχαιμική νέκρωση αφορά τους:

    • Πρόσθιος κνημιαίος.
    • Μακρός εκτείνων τα δάκτυλα.
    • Μακρός εκτείνων το μεγάλο δάκτυλο.

Και είναι αποτέλεσμα της άμεσης πίεσης αλλά και της πίεσης στο εν τω βάθει περονιαίο ν. με επακόλουθο και την βλάβη του βραχύ εκτείνοντα τα δάκτυλα. Σε ορισμένες περιπτώσεις η βλάβη μπορεί να αφορά και το επιπολής περονιαίο ν.

ΗΝΜΓ

Σκοπός μας θα είναι να αποδείξουμε την βλάβη του εν τω βάθει περονιαίου ν. Η ηλεκτρομυογραφική σιγή των προκνημιαίων μυών και η απουσία δραστηριότητας εισαγωγής αποδεικνύουν την αρχική υπόθεση της μυϊκής νέκρωσης συνεπεία συνδρόμου προσθίου διαμερίσματος. Τα ευρήματα αυτά δεν είναι πάντοτε τόσο απλά στην αξιολόγηση γιατί εξαρτάται και από το βαθμό της νέκρωσης. Σιγή κατά την είσοδο της βελόνας θα καταγράψουμε και στην περίπτωση που η βελόνα δεν βρίσκεται μέσα στον μυ ή όταν ο μυϊκός ιστός έχει μετατραπεί σε ινώδη. Στην περίπτωση της νέκρωσης του μυϊκού ιστού, κατά την είσοδο της βελόνας θα καταγράψουμε μειωμένη δραστηριότητα εισαγωγής. Η δραστηριότητα αυτή, φυσιολογικά καταγράφεται με την είσοδο της βελόνας (ή σε κάθε μετακίνησή της) σε μυϊκό ιστό και είναι μια σειρά από οξυκόρυφα δυναμικά, διάρκειας 1-2 δευτερολέπτων, και οφείλονται στην μηχανικό ερεθισμό της μυϊκής μεμβράνης. Στο περιστατικό μας δεν καταγράφεται αυτόματη δραστηριότητα λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος από την βλάβη. Παρόλα αυτά, τα ευρήματα είναι αρκετά για την διάγνωση του συνδρόμου του προσθίου διαμερίσματος.


Comments