Δύο κρανιακά και ένα περιφερικό νεύρο

Dr. Εμμανουήλ Γιούρης Νευρολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Γκαίττινγκεν Γερμανίας 
Μέλος της American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine
e - mail: giuris@gmail.com


Ο κ. Σ. Ε., 54 ετών, αναφέρει αδυναμία στο αριστερό άνω και κάτω άκρο από 3-4 μήνες, χωρίς πορεία επιδείνωσης. Από το ιστορικό: νεοπλασία στη βάση του κρανίου αριστερά, τώρα σε χημειοθεραπεία. Η σύζυγος αναφέρει ότι πριν 4 μήνες εμφανίσθηκε αδυναμία στο πρόσωπο αριστερά. Απώλεια βάρους 20 kg στους τελευταίους 6 μήνες. 

Τα κλινικά και νευροφυσιολογικά ευρήματα

Το μάτι αριστερά δεν κλείνει καλά, ο στερνοκλειδομαστοειδής και ο τραπεζοειδής μυς αριστερά είναι εξαιρετικά ατροφικοί και τα κινητικά δυναμικά του αριστερού περονιαίου νεύρου παρουσιάζουν μεγάλη ελάττωση ταχύτητας και εύρους περί την κεφαλή της περόνης.
Το συμπέρασμα

Πάρεση του αριστερού προσωπικού νεύρου (κρανιακό νεύρο VII) και του αριστερού παραπληρωματικού νεύρου (κρανιακό νεύρο XI). Πρόκειται για πιθανή διήθηση από τον όγκο (κακή πρόγνωση) Επίσης προσβολή κυρίως της μυελίνης του αριστερού κοινού περονιαίου νεύρου στην περιοχή της κεφαλής της περόνης (καλή πρόγνωση).
Η συζήτηση

Δυστυχώς η συνολική πρόγνωση είναι κακή. Πάντα όμως υπάρχει υποστηρικτική/παρηγορητική θεραπεία: 1. Πάρεση περονιαίου νεύρου: Να μην κάθεται σταυροπόδι με το αριστερό πόδι πάνω στο δεξιό 2. Πάρεση προσωπικού νεύρου: Το μάτι πρέπει να προστατευθεί από την ξηρότητα 3. Πάρεση των δύο κρανιακών νεύρων: να προετοιμαστούμε για δυσκολία στην ομιλία, κατάποση και αναπνοή

Δύο κρανιακά και ένα περιφερικό νεύρο = εικόνα ημιπάρεσης
Quiz

Γιατί λέμε κρανιακά νεύρα VII, XI, ποιος τα αρίθμησε έτσι;  

Ο Samuel Thomas von Soemmerring (1755-1830), γερμανός ανατόμος, εφευρέτης και παλαιοντολόγος, σπούδασε ιατρική στο Γκαίττινγκεν. Σε ηλικία 23 ετών, το 1778, στο διδακτορικό του περιέγραψε και αρίθμησε τα κρανιακά νεύρα. Η αρίθμηση αυτή ισχύει ως σήμερα.