Βλάβη σε τένοντα

Dr. Εμμανουήλ Γιούρης Νευρολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Γκαίττινγκεν Γερμανίας 
Μέλος της American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine
e - mail: giuris@gmail.com

"Αδυναμία έκτασης καρπού και δακτύλων "

Ο κ. Τ.Ο., 54 ετών, είχε ένα εργατικό ατύχημα πριν 10 ημέρες. Η αριστερά χείρα και το αντιβράχιο παγιδεύτηκαν ανάμεσα σε δύο περιστρεφόμενους κυλίνδρους. Ο ασθενής δεν μπορεί να εκτείνει τους δακτύλους και τον καρπό. Δεν διαπιστώθηκε κάταγμα ακτινογραφικά.
Στην καμπτική επιφάνεια του αντιβραχίου και στη χείρα δεν υπάρχει εμφανές τραύμα. Στο περιφερικό ήμισυ της εκτατικής επιφάνειας του αντιβραχίου φαίνεται βαθύ τραύμα. Ο κύλινδρος ήταν πολύ θερμός και καθώς ο ασθενής φορούσε ρολόι το τραύμα είναι σε σημαντικό μέρος τραύμα εγκαύματος. Ο ασθενής πονά και το χέρι του το νιώθει συνολικά διαφορετικά από το άλλο. Στην προσεκτική κλινική εξέταση της αισθητικότητας δεν διαπιστώθηκε σαφές έλλειμμα.
Ο ασθενής ξεχωρίζει δύο ερεθίσματα και εντοπίζει ερέθισμα σε όλους τους δακτύλους. Μόνο στο 1ο μεσοδακτύλιο διάστημα και στη ράχη του αντίχειρα φαίνεται να υπάρχει πραγματικά υπαισθησία. Όλες οι κινήσεις του καρπού και των δακτύλων είναι περιορισμένες, πιθανώς από άλγος και φόβο. Παρόλα αυτά η κάμψη των δακτύλων, η απαγωγή και προσαγωγή των δακτύλων και η κάθετη απαγωγή του αντίχειρα έχουν ικανοποιητική ισχύ. Ο αντίχειρας απάγεται με μέτρια ισχύ. Οι δάκτυλοι εκτείνονται παθητικά (δεν υπάρχει περιορισμός παθητικού εύρους κίνησης) και δεν εκτείνονται ενεργητικά.
Φαίνεται ότι οι τένοντες είναι σοβαρά προσβεβλημένοι. Το ερώτημα είναι αν συνυπάρχει προσβολή νεύρων και πόσο βαριά είναι αυτή η προσβολή. Ο Ορθοπεδικός πριν την επέμβαση για συρραφή/αποκατάσταση των τενόντων πρέπει να γνωρίζει την κατάσταση των νεύρων.
Από την κλινική εξέταση φαίνεται ότι το μέσο και το ωλένιο δεν αποκλείεται να είναι κάπως προσβεβλημένα, αλλά εν πολλοίς είναι σε καλή κατάσταση. Το ερώτημα είναι για το κερκιδικό νεύρο. Καθώς γίνεται η απαγωγή του αντίχειρα σκεφτόμαστε ότι το κερκιδικό δεν μπορεί να είναι τελείως εκτός λειτουργίας. Πάντως η υπαισθησία που διαπιστώσαμε αφορά στον τελικό αισθητικό κλάδο του κερκιδικού.
Στη μελέτη των αισθητικών και κινητικών δυναμικών το ωλένιο και το μέσο νεύρο ήταν φυσιολογικά. Στη συνέχεια, η ηλεκτρομυογραφική βελόνα έδειξε φυσιολογική δραστηριότητα στον κερκιδικό και στον ωλένιο εκτείνοντα του καρπού και στον κοινό εκτείνοντα των δακτύλων.
Ο τελικός αισθητικός κλάδος του κερκιδικού μπορεί να είναι προσβεβλημένος, αλλά αυτό είδαμε ότι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κερκιδικό νεύρο ολόκληρο δεν λειτουργεί. Είδαμε ότι η αδυναμία έκτασης καρπού και δακτύλων δεν οφείλεται σε προσβολή του κερκιδικού νεύρου. Ο Ορθοπεδικός μπορεί να προχωρήσει στη συρραφή/αποκατάσταση των τενόντων χωρίς την έγνοια ενδεχομένως τραυματισμένων νεύρων.