Αδυναμία δακτύλων – πιθανό ωλένιο

Dr. Εμμανουήλ Γιούρης Νευρολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Γκαίττινγκεν Γερμανίας
Μέλος της American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine
e - mail: giuris@gmail.com

Η κα Α.Χ., 38 ετών, αναφέρει αδυναμία χωρίς άλγος στον δείκτη του δεξιού χεριού από 2 εβδομάδες. Παραπέμπεται για νευροφυσιολογική εξέταση με πιθανή διάγνωση προσβολής ωλενίου νεύρου.


Ξεκινώντας την εξέταση βλέπω ότι ο μικρός δάκτυλος απάγεται ισχυρά, η έκταση των δακτύλων είναι ικανοποιητική, η ισχύς στις άλλες μυϊκές ομάδες στο άνω άκρο φαίνεται φυσιολογική. Δεν προκύπτει περιοχή υπαισθησίας. Η αδυναμία φαίνεται ότι περιορίζεται στην απαγωγή του δείκτη, η ισχύς στον αντίχειρα είναι αμφίβολη, αλλά αυτό το προσπερνώ σκεπτόμενος ότι πρόκειται για αδυναμία στην προσαγωγή. Δεν βλέπω ατροφία, αλλά σε μια πρόσφατη προσβολή, και ιδιαίτερα σε μια προσβολή της μυελίνης, ατροφία συχνά δεν υπάρχει.

Τι κάνει τέτοια αδυναμία χωρίς άλγος σε δείκτη και αντίχειρα; Συνήθως το ωλένιο. Καθώς ο απαγωγός του μικρού είναι ισχυρός και η αισθητικότητα καλή σκέπτομαι μια προσβολή του ωλενίου στην παλάμη (το επώνυμο ‘κανάλι του Guyon’ είναι γνωστό και αγαπημένο).

Η έκπληξή μου είναι ειλικρινής όταν η ηλεκτρομυογραφική βελόνα και οι μελέτες του ωλενίου αποκαλύπτουν φυσιολογικά ευρήματα! Επιστρέφοντας στην κλινική εξέταση διαπιστώνω ότι υπάρχει μικρή, αλλά πραγματική αδυναμία και στην κάθετη απαγωγή του αντίχειρα και στην έκταση του δείκτη. Το μυοτατικό αντανακλαστικό του καμπτήρα των δακτύλων είναι κάπως ζωηρότερο δεξιά. Στα κάτω άκρα τα κλινικά νευρολογικά ευρήματα είναι φυσιολογικά.

Η εικόνα λοιπόν ξεκαθάρισε: τα ευρήματα αυτά δεν ταιριάζουν με προσβολή περιφερικού νεύρου ή ρίζας, ταιριάζουν, δυστυχώς για την ασθενή, με προσβολή στον εγκέφαλο. Στη μαγνητική τομογραφία, που ακολούθησε, αποκαλύφθηκε μια μετάσταση στον εγκέφαλο που οφειλόταν σε μη διαγνωσμένο ως τότε πολύ επιθετικό καρκίνο μαστού.