Οι κλινικές νευροφυσιολογικές εξετάσεις

αναρτήθηκε στις 13 Οκτ 2009, 12:58 π.μ. από το χρήστη I. X. Sioutis   [ ενημερώθηκε 6 Φεβ 2016, 8:03 π.μ. ]
Dr. Εμμανουήλ Γιούρης Νευρολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Γκαίττινγκεν Γερμανίας
Μέλος της American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine
e - mail: giuris@gmail.comΠρόλογος

Το ηλεκτρομυογράφημα είναι μια νευρολογική εργαστηριακή εξέταση για το περιφερικό νευρικό σύστημα και τους μύες. Αναπτύχθηκε ως κλινική μέθοδος στη δεκαετία του '60 και από τότε συνεχίζει να εξελίσσεται.

Εξετάζει τα βιοηλεκτρικά χαρακτηριστικά νεύρων και μυών και έτσι προσφέρει κλινικά σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία τους. Δεν απεικονίζει δομικά όπως η αξονική και η μαγνητική τομογραφία, αλλά εντοπίζει με ακρίβεια ποιοι μύες, ποια νεύρα και σε ποια σημεία έχουν προσβληθεί. 

Όσο αφορά στις αυχενικές και οσφυοϊερές ρίζες το ηλεκτρομυογράφημα διευκρινίζει ποιες ρίζες από αυτές που φαίνεται στη μαγνητική τομογραφία ότι πιέζονται, είναι κλινικά σημαντικά προσβεβλημένες. Όσο αφορά στα περιφερικά νεύρα, στις παθήσεις των μυών και της νευρομυϊκής σύναψης, το ηλεκτρομυογράφημα είναι η πιο αποτελεσματική διαγνωστική μέθοδος.

Όπως σε όλη την ιατρική, έτσι και στη νευρολογία, πρωταρχική σημασία έχει το ιστορικό και μετά η κλινική εξέταση. Το ηλεκτρομυογράφημα αποτελεί την επέκταση της νευρολογικής εξέτασης. Ο νευρολόγος, που κάνει το ηλεκτρομυογράφημα, πρέπει να έχει λεπτομερή γνώση των δεδομένων της κλινικής εξέτασης. Συνήθως γίνεται μια σύντομη, επικεντρωμένη εξέταση της μυϊκής ισχύος, της αισθητικότητας και των αντανακλαστικών πριν από την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι συνήθως 25 με 60 λεπτά. Τα ηλεκτρικά ερεθίσματα, όπως και η εμβύθιση της ηλεκτρομυογραφικής βελόνας προκαλούν μια αίσθηση ενόχλησης, όχι απαραίτητα πόνου. Η καλή και ανθρώπινα ζεστή σχέση συνεργασίας γιατρού και ασθενούς στο ηλεκτρομυογράφημα κάνει την εξέταση σχεδόν ανώδυνη. 

Ο όρος "ηλεκτρομυογράφημα" έχει δύο σημασίες: 1. το σύνολο διαφόρων νευροφυσιολογικών εξετάσεων, που έχουν σκοπό τη διαγνωστική στο περιφερικό νευρικό σύστημα και τους μύες και 2. μια από αυτές τις επιμέρους εξετάσεις, η οποία γίνεται με εμβύθιση ενός ηλεκτροδίου-βελόνας σε μυ.

Ας δούμε ποιες είναι αυτές οι επιμέρους νευροφυσιολογικές εξετάσεις και τι προσφέρει η κάθε μία. 

Ηλεκτρομυογράφημα

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ

Εμβύθιση ενός ηλεκτροδίου-βελόνας στον μυ και εξέταση της ηλεκτρικής δραστηριότητάς του. Μπορούν να εξετασθούν σχεδόν όλοι οι μύες, στους οποίους φθάνει η βελόνα. Επιλέγονται αυτοί που είναι σχετικοί με το κλινικό πρόβλημα. 

Συχνά εξεταζόμενοι μύες είναι : 

δελτοειδής (μασχαλιαίο ν., Α56), δικέφαλος βραχιόνιος (μυοδερματικό ν., Α56), τρικέφαλος βραχιόνιος (κερκιδικό ν., Α678), ίδιος εκτείνων δείκτη (κερκιδικό ν., Α78), βραχύς απαγωγός του αντίχειρα (μέσο ν., Α8Θ1), 1ος ραχιαίος μεσόστεος (ωλένιο ν., Α8Θ1), έξω πλατύς (μηριαίο ν., Ο34), πρόσθιος κνημιαίος (εν τω βάθει περονιαίο ν., Ο45), μακρός περονιαίος (επιπολής περονιαίο ν., Ο5Ι1), έσω γαστροκνήμιος (κνημιαίο ν., Ι12), μέσος γλουτιαίος (άνω γλουτιαίο ν., Ο5Ι1). 

Αξιολογείται η παθολογική αυτόματη δραστηριότητα σε ηρεμία (φυσιολογικά δεν υπάρχει), το διάγραμμα της ηλεκτρικής δραστηριότητας του μυός σε μικρή, μέτρια και μέγιστη προσπάθεια, καθώς και τα χαρακτηριστικά των κινητικών μονάδων. 

Η βασική ποιοτική διάκριση γίνεται ανάμεσα σε: απουσία παθολογικών ευρημάτων, στοιχεία νευρογενούς βλάβης και στοιχεία μυογενούς βλάβης. 

Το ηλεκτρόδιο-βελόνα είναι μιας χρήσεως, λεπτό, και δεν πονάει παρά ελάχιστα.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

 

Μπορούμε να δούμε :
στοιχεία προσβολής της εννεύρωσης του μυός (προσβολή κινητικών νευρώνων προσθίων κεράτων, κινητικών ριζών, κινητικών νεύρων) ή 
στοιχεία προσβολής των μυϊκών ινών (μυοπάθεια, μυοσίτιδα, μυϊκή δυστροφία) 
και να εκτιμήσουμε την βαρύτητα και τη χρονιότητα της προσβολής. 

 
Ηλεκτρομυογράφημα σε μέγιστη προσπάθεια του πρόσθιου κνημιαίου μυ 
Φυσιολογικό πλήρες διάγραμμα. Πριν την μέγιστη προσπάθεια εξετάσθηκε η ηλεκτρική δραστηριότητα του μυός σε ηρεμία και δεν αποκαλύφθηκε αυτόματη δραστηριότητα. Συμπέρασμα: Χωρίς στοιχεία διαταραχής της εννεύρωσης του μυός (εν τω βάθει περονιαίο, ρίζες Ο4 και Ο5)
Ταχύτητες (ή μελέτες) αγωγιμότητας κινητικών νεύρων

ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ

Ερεθίζουμε ηλεκτρικά ένα κινητικό νεύρο και καταγράφουμε την απάντηση με ηλεκτρόδιο επιφανείας* από ένα μυ, που νευρώνεται από το νεύρο. Μπορούν να εξετασθούν σχεδόν όλα τα νεύρα, στα οποία φθάνει ο ερεθιστής και που έχουν μυ από τον οποίο μπορεί να γίνει καταγραφή. Επιλέγονται αυτά που είναι σχετικά με το κλινικό πρόβλημα. Συχνά ελέγχονται τα νεύρα: μέσο, ωλένιο, κερκιδικό, περονιαίο, κνημιαίο, προσωπικό.

* ηλεκτρόδιο που στερεώνεται πάνω στο δέρμα. Όλες οι εξετάσεις, που περιγράφονται παρακάτω, γίνονται συνήθως με τέτοια ηλεκτρόδια.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

 

Μπορούμε να δούμε ελάττωση της ταχύτητας ομότιμα (απομυελινωτική πολυνευροπάθεια), ασύμμετρα ή σε κάποιο σημείο (παγίδευση, πολυνευροπάθεια), ελάττωση εύρους (ριζοπάθεια, αξονική πολυνευροπάθεια, σοβαρή μυοπάθεια/μυϊκή δυστροφία, νόσος κινητικού νευρώνα) ή διαταραχή της μορφολογίας (παγίδευση, πολυνευροπάθεια).
 
 

 

Μελέτη του κινητικού δυναμικού του ωλενίου νεύρου 
Ερεθισμός του ωλενίου νεύρου στον καρπό, περιφερικά και κεντρικά της ωλένιας αύλακας. Ταχύτητα στο αντιβράχιο 60 m/s, περί την ωλένια αύλακα 55 m/s. Χωρίς ελάττωση εύρους στον κεντρικότερο ερεθισμό. Σημαντική εξέταση για την αναζήτηση παγιδευτικής ωλένιας νευροπάθειας.Ταχύτητες (ή μελέτες) αγωγιμότητας αισθητικών νεύρων

ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ

Ερεθίζουμε ηλεκτρικά ένα αισθητικό νεύρο και καταγράφουμε την απάντηση από ένα άλλο σημείο του νεύρου. 
Ελέγχονται τα νεύρα : μέσο, ωλένιο, επιπολής κερκιδικό, επιπολής περονιαίο και γαστροκνημιαίο ανάλογα με το κλινικό πρόβλημα.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

Μπορούμε να δούμε ελάττωση της ταχύτητας ή του εύρους. 

Ιδιαίτερα χρήσιμη εξέταση σε πολυνευροπάθειες και σε παγιδεύσεις νεύρων. Σε αμιγείς ριζοπάθειες (π.χ. σε δισκοκήλη) τα ευρήματα είναι φυσιολογικά, καθώς η προσβολή των αισθητικών ριζών αφήνει ανέπαφο τον πιο περιφερικό αισθητικό νευρώνα, το σώμα του οποίου είναι στο νωτιαίο γάγγλιο. Σε σοβαρή υπαισθησία η απουσία προσβολής των αισθητικών δυναμικών εντοπίζει τη βλάβη κεντρικά του νωτιαίου γαγγλίου (δηλαδή στις ρίζες ή ακόμα κεντρικότερα). 

 

 

Μελέτη του αισθητικού δυναμικού του μέσου νεύρου 
Ερεθισμός του μέσου νεύρου στην παλάμη και στον καρπό με καταγραφή στον 3ο δάκτυλο. Ταχύτητα περί τον καρπιαίο σωλήνα 58 m/s χωρίς ελάττωση του εύρους (φυσιολογικά ευρήματα).Από τις πιο ευαίσθητες εξετάσεις για σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.

Η - αντανακλαστικό

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ

Στα άνω άκρα ερεθίζουμε ηλεκτρικά το μέσο νεύρο στον αγκώνα και καταγράφουμε την απάντηση στον κερκιδικό καμπτήρα του καρπού (Η-αντανακλαστικό) που έρχεται αρκετά μετά την πρώτη κινητική απάντηση. Δεν είναι το ίδιο με το F κύμα. Υπόκειται σε επιρροή από κεντρικότερες δομές. Ελέγχει την οδό: αισθητικές ίνες μέσου νεύρου - αισθητική ρίζα Α7 - μυελοτόμιο Α7 - κινητική ρίζα Α7 - κινητικές ίνες μέσου νεύρου. 
Στα κάτω άκρα ερεθίζουμε ηλεκτρικά το κνημιαίο νεύρο και καταγράφουμε την απάντηση στον υποκνημίδιο μυ. Ελέγχει την οδό : αισθητικές ίνες κνημιαίου νεύρου - αισθητική ρίζα Ι1- μυελοτόμιο Ι1- κινητική ρίζα Ι1- κινητικές ίνες κνημιαίου νεύρου.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Μπορούμε να δούμε αύξηση του λανθάνοντα χρόνου του Η-αντανακλαστικού ή την απουσία του ως ένδειξη προσβολής του μέσου/κνημιαίου νεύρου, της ρίζας Α7/Ι1 ή μιας διάχυτης πολυνευροπάθειας/πολυριζίτιδας. Η - αντανακλαστικό

 

Ερεθισμός του κνημιαίου νεύρου στον ιγνυακό βόθρο και καταγραφή από τον υποκνημίδιο μυ. Καθώς αυξάνεται η ένταση του ερεθίσματος αυξάνεται αρχικά το εύρος του Η αντανακλαστικού, αργότερα, σε ισχυρότερο ερεθισμό το Η ελαττώνεται καθώς το Μ οδεύει προς το μέγιστο εύρος.

F κύμα

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ

Ερεθίζουμε ηλεκτρικά ένα νεύρο και καταγράφουμε την απάντηση (F κύμα) που έρχεται αρκετά μετά την πρώτη κινητική απάντηση και αποτελεί την αντίδραση του κινητικού νευρώνα του προσθίου κέρατος του νωτιαίου μυελού. Υπόκειται σε επιρροή από κεντρικότερες δομές.
Ελέγχονται τα F κύματα του μέσου, ωλενίου, περονιαίου και κνημιαίου νεύρου ανάλογα με το κλινικό πρόβλημα.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Μπορούμε να δούμε αύξηση του λανθάνοντα χρόνου του F κύματος ή την απουσία του ως ένδειξη προσβολής του εξεταζόμενου νεύρου, των εμπλεκομένων ριζών και των κινητικών νευρώνων των προσθίων κεράτων. Επειδή το F κύμα χρησιμοποιεί περισσότερες από μια ρίζες (όπως ο μυς από τον οποίο καταγράφεται), σε προσβολή μιας μόνο ρίζας μπορεί να είναι φυσιολογικό. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε αποκάλυψη διαταραχής της αγωγής σε κεντρικά τμήματα των περιφερικών νεύρων και των ριζών όπως συμβαίνει στην πολυριζονευρίτιδα (σύνδρομοGuillain Barré). 


 
F κύμα του περονιαίου νεύρου 
Ερεθισμός του περονιαίου νεύρου στην ποδοκνημική και καταγραφή από τον βραχύ εκτείνοντα των δακτύλων. Το φυσιολογικό αυτό Fκύμα πιστοποιεί την συνέχεια του περονιαίου νεύρου και την απουσία σοβαρής προσβολής του νεύρου αυτού και των ριζών Ο5 και Ι1.

Δοκιμασία επαναλαμβανόμενου ερεθισμού 

(συνώνυμο: Δοκιμασία Desmedt)

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ

Ερεθίζουμε ηλεκτρικά ένα κινητικό νεύρο επανειλημμένως (συνήθως το ωλένιο, το παραπληρωματικό και το προσωπικό) σε συχνότητα 3 Hz σε μια σειρά δέκα ερεθισμάτων και καταγράφουμε δέκα απαντήσεις από τον κατάλληλο μυ (απαγωγό μικρού δακτύλου, τραπεζοειδή και ρινικό). Επαναλαμβάνουμε την εξέταση αμέσως και 2-5 min μετά από άσκηση.
Αξιολογούμε την εξέλιξη του εύρους από την 1 η ως την 10 η απάντηση. 
Σε εύκολη κόπωση της νευρομυϊκής σύναψης όπως π.χ. στη βαρεία μυασθένεια το εύρος συνήθως ελαττώνεται σημαντικά από την 1 η ως την 4 η , 5 η απάντηση και μετά μένει σταθερό ή αυξάνεται ελαφρά. 
Στο μυασθενικό σύνδρομο Lambert-Eaton παρατηρείται εντυπωσιακή αύξηση του αρχικά χαμηλού εύρους της κινητικής απάντησης μετά από ερεθισμό συχνότητας 30 Hz.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Στη βαρεία μυασθένεια η δοκιμασία αυτή σε κλινικά αδύναμους μύες είναι συνήθως θετική. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν κλινικά υπάρχει συμμετρική κεντρομελική αδυναμία, αλλά η αιτία της είναι αμφίβολη. 

Στο μυασθενικό σύνδρομο Lambert-Eaton η εξέταση είναι πολύ ευαίσθητη και ειδική. 


 
Δοκιμασία επαναλαμβανόμενου ερεθισμού 
Απαγωγός του μικρού δακτύλου της χειρός. Δεν παρατηρείται ελάττωση του εύρους στην 4η ή 5η απάντηση. Η νευρομυϊκή σύναψη δεν δείχνει σημεία κόπωσης.

Συμπαθητική δερματική απάντηση 

(Sympathetic skin response)

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ

Ερεθίζουμε ηλεκτρικά κάποιο απομακρυσμένο νεύρο και καταγράφουμε μια διαφορά τάσεως, που εμφανίζεται στο πέλμα ή στη παλάμη. Και ένα άλλο ερέθισμα όπως μια βαθιά αναπνοή μπορεί να προκαλέσει την συμπαθητική δερματική απάντηση. Αξιολογούμε μόνο την παρουσία/απουσία της, καθώς ο λανθάνων χρόνος και το εύρος δεν έχουν κλινική σημασία.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

 

Ελέγχει τις συμπαθητικές ίνες γενικότερα και είναι μερικώς χρήσιμο στη διάγνωση προσβολής του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Σε πολυνευροπάθεια, που προσβάλλει και τις μικρές ίνες, χωρίς γενικότερη προσβολή του αυτόνομου νευρικού συστήματος, η συμπαθητική απάντηση μπορεί να απουσιάζει. 

 

 


Συμπαθητική δερματική απάντηση 
Παράγεται η συμπαθητική δερματική απάντηση. Το γεγονός αυτό σημαίνει συνέχεια του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και διατήρηση της λειτουργίας των συμπαθητικών ινών των περιφερικών νεύρων

Blink reflex

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ

Ερεθίζουμε ηλεκτρικά τον υπερκόγχιο κλάδο του τριδύμου και καταγράφουμε την πρώτη απάντηση R1 από τον σύστοιχο σφιγκτήρα των βλεφάρων και την δεύτερη απάντηση R2 σύστοιχα και αντίστοιχα με ηλεκτρόδια επιφανείας. 
Ελέγχει την οδό : τρίδυμο - εγκεφαλικό στέλεχος - προσωπικό νεύρο. 
Υπόκειται σε επιρροή από κεντρικότερες δομές.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Είναι χρήσιμο για την πιστοποίηση και εντόπιση βλαβών κατά μήκος της εξεταζόμενης οδού π.χ. σε περιφερική πάρεση προσωπικού νεύρου. 

 


Blink reflex 
Ερεθισμός δεξιά. Βλέπουμε την ομόπλευρη καταγραφή. Οι χρόνοι της πρώτης (11,5 ms) και δεύτερης απάντησης(36 ms) είναι φυσιολογικοί. Χωρίς ένδειξη βλάβης του δεξιού τριδύμου (οφθαλμικός κλάδος) και του προσωπικού νεύρου.

Ελέγχουν την σωματαισθητική οδό από το περιφερικό νεύρο ως τον φλοιό.Μπορούμε να δούμε αύξηση του λανθάνοντα χρόνου, απουσία της φλοιϊκής ή κάποιας ενδιάμεσης απάντησης. Σε προσβολές του περιφερικού νευρικού συστήματος (ρίζες, νεύρα) η συμβολή τους είναι μάλλον περιορισμένη. Η χρησιμότητά τους συνίσταται στην πιστοποίηση της βλάβης όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την οργανικότητα, στην αποκάλυψη υποκλινικών βλαβών σε πιθανή πολλαπλή σκλήρυνση, και μερικώς στην εντοπιστική διαγνωστική μιας διαταραχής αισθητικότητας. 


 

 


Προκλητά δυναμικά

Σωματαισθητικά προκλητά δυναμικά

ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
Ερεθίζουμε ηλεκτρικά επανειλημμένως ένα νεύρο, συνήθως το μέσο και το κνημιαίο, και καταγράφουμε τις απαντήσεις στον εγκέφαλο με ηλεκτρόδια επιφανείας στο τριχωτό της κεφαλής. Οι απαντήσεις προστίθενται υπολογιστικά η μία πάνω στην άλλη (averaging) για να μπορούν να διακριθούν από τον θόρυβο του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Είναι δυνατή και η καταγραφή σε ενδιάμεσα σημεία (βραχιόνιο πλέγμα, αυχένας).
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
Σωματαισθητικά προκλητά δυναμικά 
Φλοιϊκή απάντηση μετά από ερεθισμό του δεξιού μέσου νεύρου Το έπαρμα Ν19 έρχεται σε ικανοποιητικό χρόνο (20 ms). Η προσβολή της μυελίνης είτε στο κεντρικό, είτε στο περιφερικό νευρικό σύστημα θα προκαλούσε ελάττωση της ταχύτητας αγωγής και έτσι η φλοιϊκή απάντηση θα ερχόταν καθυστερημένη.

 

 

Ελέγχουν την οπτική οδό από το οπτικό νεύρο ως τον φλοιό. Ο ρόλος τους είναι να αποκαλύψουν προσβολή του οπτικού νεύρου, τυπικά στα πλαίσια πολλαπλής σκλήρυνσης. 

 

 


Οπτικά προκλητά δυναμικά 
Τα πιο γνωστά και πιο χρήσιμα προκλητά δυναμικά στην αναζήτηση υποκλινικών βλαβών σε πιθανή πολλαπλή σκλήρυνση. Εδώ παράγονται σε φυσιολογικό χρόνο (98 ms).

Ακουστικά προκλητά δυναμικά

ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
Εφαρμόζουμε ένα ακουστικό ερέθισμα σε κάθε αυτί ξεχωριστά με clicks, που παρά-γονται σε ειδικά ακουστικά, έντασης περί τα 80 decibel (ανάλογα με τον ουδό ακοής) με συχνότητα 11 Hz. Καταγράφουμε την απάντηση στον εγκέφαλο με ηλεκτρόδια επιφανείας στο τριχωτό της κεφαλής. Οι απαντήσεις προστίθενται υπολογιστικά η μία πάνω στην άλλη (averaging) για να μπορούν να διακριθούν από τον θόρυβο του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος.
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

 

Ελέγχουν την ακουστική οδό από το ακουστικό νεύρο ως το εγκεφαλικό στέλεχος. Ο ρόλος τους είναι να αποκαλύψουν προσβολή του ακουστικού νεύρου (όπως σε νευρίνωμα του ακουστικού νεύρου) ή του εγκεφαλικού στελέχους (τυπικά στα πλαίσια πολλαπλής σκλήρυνσης). 
 

 

Ακουστικά προκλητά δυναμικά 
Καταγραφή των κυματομορφών Ι ως V, για τις οποίες ισχύει κατά προσέγγιση η αντιστοιχία: 
I ακουστικό νεύρο 
II κοχλιακός πυρήνας 
III κάτω γέφυρα 
IV μέση γέφυρα 
V άνω γέφυρα, κάτω μεσεγκέφαλος

Η συνεργασία του θεράποντος ιατρού με τον νευρολόγο - ηλεκτρομυογραφίστα

Ορθοπεδικοί, νευροχειρουργοί, νευρολόγοι, ρευματολόγοι, διαβητολόγοι και παιδονευρολόγοι, είναι συνήθως οι γιατροί, που παραπέμπουν ασθενείς τους με νευρομυϊκά προβλήματα για ηλεκτρομυογράφημα. 
Οι διαγνώσεις σε ένα ηλεκτρομυογραφικό εργαστήριο με αρκετή κίνηση είναι σε σειρά φθίνουσας συχνότητας, αλλά όχι φθίνουσας σημασίας οι εξής: σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, αυχενικές και οσφυοϊερές ριζοπάθειες, άλλες παγιδευτικές νευροπάθειες, τραυματισμοί νεύρων, τραυματισμός βραχιονίου πλέγματος, αυχενική σπονδύλωση, μυασθένεια, πολυνευροπάθειες, μυοσίτιδα, νόσος κινητικού νευρώνα, κληρονομικές νευροπάθειες. Οι ασθενείς είναι παιδιά και ενήλικες.
Ο γιατρός που παραπέμπει, θέτει κλινικά ερωτήματα στον ηλεκτρομυογραφίστα όπως : "Ο ασθενής έχει πτώση άκρου ποδός. Πρόκειται για προσβολή του περονιαίου νεύρου και σε ποιο σημείο, πρόκειται για ριζοπάθεια Ο5, ή μήπως είναι κάτι άλλο; Και ποια είναι η βαρύτητα της προσβολής;" 
Ο νευρολόγος στο ηλεκτρομυογράφημα προσπαθεί να απαντήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια σ' αυτά τα κλινικά ερωτήματα. Επίσης, αν προκύψει κάτι μη αναμενόμενο αλλά σημαντικό για τη διάγνωση, το διερευνά. Γι' αυτό το σκοπό χρησιμοποιεί όποιες από τις επιμέρους εξετάσεις, που αναφέραμε παραπάνω, δει ότι είναι απαραίτητες. Τροποποιεί την εξέταση ανάλογα με τα ευρήματα που προκύπτουν μετά από κάθε μέτρηση. Ο σκοπός του είναι να βοηθήσει διαγνωστικά τον συνάδελφο παραπέμποντα και μ' αυτό τον τρόπο να υπηρετήσει το καλό του ασθενούς.