Εννεύρωση μυών κατά νεύρα και μυοτόμια

Dr. Εμμανουήλ Γιούρης Νευρολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Γκαίττινγκεν Γερμανίας
Μέλος της American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine
e - mail: giuris@gmail.comΜύες άνω άκρων και κορμού

 

ΜυςΛειτουργίαΝεύροΔευτ.Στέλεχος βραχιονίου πλέγματοςΠρωτ.Στέλεχος βραχιονίου πλέγματοςΡίζες
παρασπονδυλικοί-ραχιαίοι κλάδοι--Α4567Θ1
στερνο κλειδο μαστοειδήςστροφή κεφαλής προς άλλη πλευράπαραπληρωματικό---
τραπεζοειδήςανύψωση ώμου, σταθεροποίηση ωμοπλάτηςπαραπληρωματικό και κλάδοι Α234---
διάφραγμααναπνοήφρενικό-Α3, 4, 5-
ανελκτήρας ωμοπλάτηςανύψωση ωμοπλάτηςραχιαίο ωμοπλάτης-άνωΑ4, 5
υπερακάνθιοςέναρξη απαγωγής άνω άκρουυπερπλάτιο-άνωΑ5, 6
υπακάνθιοςέξω στροφήυπερπλάτιο-άνωΑ5, 6
δελτοειδήςαπαγωγή βραχίοναμασχαλιαίοραχιαίοάνωΑ5, 6
πρόσθιος οδοντωτόςσταθεροποίηση ωμοπλάτηςμακρό θωρακικό-Α5, 6, 7-
δικέφαλοςκάμψη αντιβραχίουμυοδερματικόέξωάνωΑ5, 6
μείζων θωρακικόςπροσαγωγή άνω άκρουθωρακικάέξωάνωΑ5, 6, 7
τρικέφαλοςέκταση αντιβραχίουκερκιδικόραχιαίοάνω, μέσο, κάτωΑ6, 7, 8
βραχιονοκερκιδικόςκάμψη αντιβραχίουκερκιδικόραχιαίοάνωΑ5, 6
κερκιδικός εκτείνων καρπούκερκιδική έκταση καρπούκερκιδικόραχιαίοάνω, μέσοΑ6, 7
στρογγύλος πρηνιστήςπρηνισμός αντιβραχίουμέσοέξωάνω, μέσοΑ6, 7
κοινός εκτείνων των δακτύλωνέκταση δακτύλων (μετακαρπο φαλαγγικές αρθρώσεις)κερκιδικό, οπίσθιος μεσόστεος κλάδοςραχιαίομέσο, κάτωΑ7, 8
ίδιος εκτείνων δείκτηέκταση δείκτηκερκιδικό, οπίσθιος μεσόστεος κλάδοςραχιαίομέσο, κάτωΑ7, 8
τετράγωνος πρηνιστήςπρηνισμός αντιβραχίουμέσο, πρόσθιος μεσόστεος κλάδοςέσωκάτωΑ8, Θ1
βραχύς απαγωγός αντίχειρακάθετη απαγωγή αντίχειραμέσοέσωκάτωΑ8, Θ1
εν τω βάθει καμπτήρας δακτύλωνκάμψη τελικής φάλαγγας 4ου και 5ου δακτύλουωλένιοέσωκάτωΑ8, Θ1
ωλένιος καμπτήρας δακτύλωνωλένια κάμψη καρπούωλένιοέσωκάτωΑ8, Θ1
1ος ραχιαίος μεσόστεοςαπαγωγή δείκτηωλένιοέσωκάτωΑ8, Θ1
απαγωγός 5ου δακτύλουαπαγωγή 5ου δακτύλουωλένιοέσωκάτωΑ8, Θ1

 

 

 Μύες κάτω άκρων και κορμού

ΜυςΛειτουργίαΝεύροΡίζες
παρασπονδυλικοί0ραχιαίοι κλάδοιΟ45 Ι112
λαγονοψοϊτηςκάμψη ισχίουμηριαίοΟ2,3
έσω πλατύςέκταση κνήμηςμηριαίοΟ3,4
μακρός προσαγωγόςπροσαγωγή μηρούθυροειδέςΟ3,4
πρόσθιος κνημιαίοςραχιαία κάμψη ποδόςεν τω βάθει περονιαίοΟ4,5
μακρός περονιαίοςανάσπαση έξω χείλους ποδόςεπιπολής περονιαίοΟ5,Ι1
υποκνημίδιοςπελματιαία κάμψη ποδόςκνημιαίοΙ1,2
δικέφαλος μηριαίοςκάμψη κνήμηςισχιακό (περονιαία μοίρα)Ο5, Ι1
μέσος γλουτιαίοςαπαγωγή και έσω στροφή στο ισχίοάνω γλουτιαίοΟ5, Ι1
1ος ραχιαίος μεσόστεοςαπαγωγή δακτύλωνκνημιαίοΙ1, 2

 

 

Μυοτατικά αντανακλαστικά

ΌνομαΜυςΝεύροΡίζα
μασητήραμασητήραςτρίδυμο-
δικεφάλουδικέφαλος και βραχιονοκερκιδικόςμυοδερματικό και κερκιδικόΑ5, 6
τρικεφάλουτρικέφαλοςκερκιδικόΑ6, 7, 8
καμπτήρων των δακτύλων των χειρώνκαμπτήρες δακτύλωνμέσο, ωλένιοΑ7,8, Θ1
επιγονάτιοτετρακέφαλος μηριαίοςμηριαίοΟ3, 4
αχίλλειογαστροκνήμιος, υποκνημίδιοςκνημιαίοΙ1, 2

 

  

 

1 τρίδυμο

2 μείζον ωτιαίο

3 εγκάρσιο του τραχήλου

4 υπερκλείδια

5 μεσοπλεύρια

6 μασχαλιαίο

7 έσω δερματικό του βραχίονα

8 μεσοπλεύρια

9 ραχιαίο δερματικό του βραχίονα

10 ραχιαίο δερματικό του πήχη

11 έσω δερματικό του πήχη

12 έξω δερματικό του πήχη

13 επιπολής κερκιδικό

14 παλαμιαίος κλάδος του μέσου

15 μέσο

14 ωλένιο

17 παλαμιαίος κλάδος του ωλενίου

18 λαγονοϋπογάστριο (έξω κλάδοι)

19 λαγονοβουβωνικό

20 λαγονοϋπογάστριο (πρόσθιοι κλάδοι)

21 αιδοιομηρικό

22 έξω μηροδερματικό

23 μηριαίο

24 θυροειδές

25 περονιαίο

26 σαφηνές

27 επιπολής περοναίο

28 γαστροκνημιαίο

29 εν τω βάθει περονιαίο

30 κνημιαίο

 

 

τρίδυμο (μετωπιαίος κλάδος)

μείζον ινιακό

έλασσον ινιακό

μείζον ωτιαίο

ραχιαίοι κλάδοι

υπερκλείδια

μασχαλιαίο

ραχιαίοι κλάδοι

μεσοπλεύρια

ραχιαίο δερματικό του βραχίονα

έσω δερματικό του βραχίονα

ραχιαίο δερματικό του πήχη

έσω δερματικό του πήχη

έξω δερματικό του πήχη

επιπολής κερκιδικό

ραχιαίος κλάδος του ωλενίου

μέσο

λαγονοϋπογάστριο

δερματικά του γλουτού

δερματικά του γλουτού

δερματικά του γλουτού

έξω μηροδερματικό

ραχιαίο μηροδερματικό

θυροειδές

περονιαίο

γαστροκνημιαίο

σαφηνές

έξω πελματιαίο

έσω πελματιαίο

 
Εικόνα: Το ανθρωπάριο του Penfield μας δίνει πληροφορίες για τα σύνδρομα έκπτωσης μυϊκής ισχύος που μπορούν να προκύψουν από βλάβη στο ημισφαίριο του εγκεφάλου, είτε πρόκειται για τον φλοιό, τον ακτινωτό στέφανο ή την έσω κάψα. 
Ένα παράδειγμα: πάρεση του αντίχειρα, του δείκτη και του μέσου όσο αφορά έκταση και κάμψη, με την κίνηση στα άλλα δάκτυλα και σε όλο το άνω άκρο φυσιολογική. Η πιθανότερη εντόπιση είναι στο ημισφαίριο και όχι στο περιφερικό νευρικό σύστημα.

 

Γενικά για την εξέταση των μυών

Οι μύες που παρουσιάζονται στους πίνακες για τα άνω και κάτω άκρα είναι σημαντικοί για την κλινική διαφορική διάγνωση. 
Όταν εξετάζουμε κλινικά ένα μυ, πρέπει να γνωρίζουμε την ανατομία του, τη δράση του, τους μύες που τον βοηθούν ή που τον αντικαθιστούν σε περίπτωση αδυναμίας.
Κοιτάζουμε και ψηλαφούμε τον μυ για να εξετάσουμε αν συσπάται, πόσο συσπάται, αν έχει ατροφία, αν πονά.
Εξετάζουμε το παθητικό εύρος κίνησης στις αρθρώσεις, τις οποίες κινεί ο μυς. Στην εξέταση του παθητικού εύρους κίνησης διαπιστώνουμε αν υπάρχει εμπόδιο, και κατά πόσο, στην κίνηση του μυός. Το εμπόδιο αυτό μπορεί να οφείλεται σε πρόβλημα στην άρθρωση, σε οστά, σε τένοντες, σε βράχυνση μυών, δυναμική (σπαστικότητα) ή μηχανική. 
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι ισχύ περιμένουμε από τον ασθενή, παίρνοντας υπόψη την ηλικία, το φύλο και τη φυσική κατάσταση. 
Ζητούμε από τον ασθενή να κάνει την κίνηση που δείχνουμε ή του ζητούμε να προβάλει αντίσταση στη δική μας κίνηση. 
Κάποιες εντολές για κίνηση είναι πρωτόγνωρες για τον ασθενή. Συχνά ο ασθενής δεν κατανοεί αμέσως τί του ζητούμε και χρειάζεται να το εξηγήσουμε με υπομονή. 
Η κλίμακα του British Medical Research Council (BMRC) χρησιμοποιείται ευρέως. Το 5/5, το 'άριστα' της κλίμακας ορίζεται από την φυσιολογικά αναμενόμενη για την ηλικία, το φύλο και τη φυσική κατάσταση μυϊκή ισχύ και έτσι προφανώς δεν είναι ο ίδιος αριθμός kP (kilopont) για όλους.

Κλίμακα μυϊκής ισχύος BMRC

5
φυσιολογική ισχύς
4+
υπερνίκηση μεγάλης αντίστασης, αλλά όχι φυσιολογική ισχύς
4
υπερνίκηση μέτριας αντίστασης
4-
υπερνίκηση μικρής αντίστασης
3
υπερνίκηση της βαρύτητας
2
κίνηση χωρίς βαρύτητα
1
ορατή σύσπαση
0
καμμία σύσπαση