Σύνδρομο Λαγονοκνημιαίας ταινίας

Γιάννης Σιούτης, Φυσίατρος

Εισαγωγή

Σκοπός

Ένα από τα συχνότερα αίτια πόνου στην έξω περιοχή του γόνατος είναι το  Σύνδρομο της Λαγονοκνημιαίας ταινίας (ΣΛΚΤ), Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη του Συνδρόμου σχετικά με τα αίτια, την διάγνωση και την αντιμετώπισή του.   

Γενικά

Το Σύνδρομο της ΣΛΚΤ προκύπτει από τον ερεθισμό και την φλεγμονή του περιφερικού τμήματος της Λαγονοκνημιαίας ταινίας (ΛΚΤ) στον έξω κόνδυλο του μηριαίου οστού[1]. Το ΣΛΚΤ ανήκει στα σύνδρομα υπερχρήσης μια και οφείλεται στις επαναλαμβανόμενες κάμψεις και εκτάσεις του γόνατος, αν και η φλεγμονή μπορεί να προκληθεί και σε περιπτώσεις μειωμένης ελαστικότητας της λαγονοκνημιαίας ταινίας (ΛΚΤ), ακόμα και στη φάση στήριξης κατά τη βάδιση. Φυσικά, καταστάσεις που μπορεί να προδιαθέσουν ή και να προκαλέσουν το σύνδρομο μπορεί να είναι η έσω στροφή της κνήμης, ή ραιβογωνία, και ο αυξημένος υπτιασμός του άκρου ποδός.

Η ΛΚΤ είναι ένας ινώδης σύνδεσμος από την πρόσθια, άνω λαγόνια άκανθα μέχρι το γόνατο και την κνήμη. Καταφύεται στον έξω κόνδυλο του κνημιαίου (ακρολοφία του  Gerdy), και του μηριαίου. Όταν το γόνατο βρίσκεται σε έκταση, η ΛΚΤ βρίσκεται εμπρός από τον έξω κόνδυλο του μηριαίου μετά όμως από κάμψη 30ο  εντοπίζεται πίσω του.

Εικόνα 1 Το Σύνδρομο της ΣΛΚΤ προκύπτει από την τριβή του περιφερικού τμήματος της Λαγονοκνημιαίας ταινίας (ΛΚΤ) στον έξω κόνδυλο του μηριαίου οστού.

Το τυπικό σύμπτωμα είναι ο πόνος στο έξω μέρος του γόνατος, ή και σε μερικές περιπτώσεις στο ισχίο στην περιοχή του μείζονα τροχαντήρα[2].

Ο πόνος επιδεινώνεται με την κίνηση της άρθρωσης του γόνατος ή κατά την φάση στήριξης της πτέρνας στο έδαφος. Επιδείνωση θα παρατηρηθεί και κατά την άνοδο ή κάθοδο σκάλας, ενώ μπορεί να περιγραφεί και η αίσθηση ήχου κατά την κίνηση του γόνατος.

Πιθανοί παράγοντες εμφάνισης του ΣΛΚΤ είναι:

  • Το πλάτος της ΛΚΤ στην περιοχή επαφής με τον κόνδυλο.
  • Ραιβογωνία
  • Ανισοσκελία.
  • Η απότομη αλλαγή του προπονητικού προγράμματος με αύξηση της έντασης ή της συχνότητας των προπονήσεων, αν πρόκειται για αθλητές[3].

 

Κατά την εξέταση τυπικός θα είναι ο πόνος σε πίεση του έξω μηριαίου κονδύλου, ή και της κνήμης κυρίως κατά την κάμψη και έκταση του γόνατος.

 

Άιτια

Αιτία του συνδρόμου υπερχρήσης είναι η τριβή της ΛΚΤ στον έξω μηριαίο κόνδυλο.

Στους αθλητές ποδηλασίας το αίτιο μπορεί να είναι η μεγάλη απόσταση της σέλας ή η αυξημένη έσω στροφή της κνήμης.

Στους δρομείς μεγάλων αποστάσεων έχει παρατηρηθεί ότι η αυξημένη φάση στήριξης μπορεί να σχετίζεται με την φλεγμονή της ΛΚΤ[4].

Αλλά και μυϊκή αδυναμία του μέσου γλουτιαίου μπορεί να φορτίσει επιπλέον την ΛΚΤ και να οδηγήσει στο σύνδρομο υπερχρήσης της[5].

Μειωμένη ελαστικότητα κυρίως της ΛΚΤ αλλά και ανατομικές ιδιαιτερότητες[6].

 

Ανατομικά στοιχεία

 

ΛΑΓΟΝΟΚΝΗΜΙΑΙΑ ΤΑΙΝΙΑ

Η λαγονοκνημιαία ταινία αποτελεί την έξω μοίρα της μηριαίας περιτονίας και είναι αρκετά παχιά και προσφύεται προς τα άνω στην περιτονία του μέσου γλουτιαίου μυ και προς τα κάτω καταφύεται στον έξω κόνδυλο της κνήμης και στο έξω χείλος της επιγονατίδας[7].

Εικόνα 2 Λαγονοκνημιαία ταινία και τοπογραφική σχέση με τον έξω μηριαίο κόνδυλο


ΤΕΙΝΩΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ ΜΥΣ

Ο τείνων την πλατιά περιτονία μυς εκφύεται από την πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα και την λαγόνια ακρολοφία και καταφύεται στον έξω κόνδυλο της κνήμης και στην επιγονατίδα. Με την ενέργεια του εκτείνει τη λαγονοκνημιαία ταινία και συμβάλλει στη διατήρηση του γόνατος σε έκταση.

 

ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ ΜΥΣ

Ο μεγάλος γλουτιαίος μυς εκφύεται από το λαγόνιο οστο, το ιερό οστό, το κόκκυγα, το μεγάλο ισχιοιερό σύνδεσμο, την απονεύρωση του ιερονωτιαίου μυ και την περιτονία του μέσου γλουτιαίου μυ και καταφύεται στη λαγονοκνημιαία ταινία και στο μηριαίο οστό. Με την ενέργεια του εκτείνει και στρέφει προς τα έξω το μηρό, συμβάλλει στην καθήλωση της διάρθωσης του γόνατος και εκτείνει το κορμό όταν ο μηρός είναι ακίνητος.


ΟΡΘΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΜΥΣ

Ο ορθός μηριαίος μυς εκφύεται με δύο ισχυρές κεφαλές, την ευθεία από την πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα και την ανεστραμμένη από το λαγόνιο οστό και καταφύεται στην επιγονατίδα και στο κνημιαίο κύρτωμα.


ΕΞΩ ΠΛΑΤΥΣ ΜΥΣ

Ο έξω πλατύς μυς εκφύεται από τη μεσοτροχαντήρια γραμμή, τη βάση του μεγάλου τροχαντήρα, το έξω κράσπεδο της τραχείας γραμμής και το έξω μεσομύικο διάφραγμα και καταφύεται στην επιγονατίδα.

ΕΣΩ ΠΛΑΤΥΣ ΜΥΣ

Ο έσω πλατύς μυς εκφύεται από το μηριαίο οστό και καταφύεται στη επιγονατίδα.

ΜΕΣΟΣ ΠΛΑΤΥΣ ΜΥΣ

Ο μέσος πλατύς μυς εκφύεται από την πρόσθια και έξω επιφάνεια του μηριαίου οστού και καταφύεται στην επιγονατίδα.

ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΣ ΜΥΣ

Ο τετρακέφαλος μυς αποτελείται από τέσσερεις μυς, τον ορθό μηριαίο, τον έξω πλατύ, έσω πλατύ και μέσο πλατύ μυ. Με την ενέργεια του, ο τετρακεφάλος, εκτείνει την κνήμη, σταθεροποιεί τη διάρθρωση του γόνατος και αποτελεί ισχυρό καμπτήρα του μηρού.

Συχνότητα

Δεν φαίνεται να προτιμά ένα από τα δύο φύλλα, αν και θα έπρεπε να σχετίζεται με ανατομικές διαφορές όπως έσω στροφή της κνήμης στις γυναίκες.  Εμφανίζεται κυρίως σε ηλικίες έντονης αθλητικής δραστηριότητας, δηλαδή 15-50 ετών.

 

Ιστορικό

Κατά την λήψη του ιστορικού θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε πιθανούς παράγοντες που μπορούν να σχετίζονται με το ΣΛΚΤ ή άλλες ασθένειες με παρόμοια κλινική συμπτωματολογία. Οι εργασία, οι καθημερινές συνήθειες και οι αθλητικές δραστηριότητες σχετίζονται άμεσα με το σύνδρομο. Θα αναζητήσουμε άλλες παθήσεις ή προηγούμενους τραυματισμούς, τις μέχρι τώρα θεραπείες και κυρίως την προσωπική περιγραφή από τον ασθενή, σχετικά με έναρξη, συχνότητα και ένταση των συμπτωμάτων.

Το ΣΛΚΤ είναι συχνό κυρίως σε δρομείς μεγάλων αποστάσεων και σύμφωνα με μερικές μελέτες σε ποσοστό 4-7%, πιθανότατα, λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας της φάσης στήριξης, σε σχέση με τους δρομείς μικρών αποστάσεων.

Το Σύνδρομο έχει παρατηρηθεί επίσης σε νεοσύλλεκτους φαντάρους, ποδηλάτες και παίκτες του τένις και μάλλον πιο συχνό κατά την εφηβεία λόγω των σωματικών μεταβολών.

 

Κλινική εξέταση        

Επισκόπηση

Με την επισκόπηση του ασθενή θα παρατηρήσουμε το πώς κινείται, πως στέκεται, θα εντοπίσουμε πιθανές ανατομικές ή λειτουργικές διαταραχές όπως ερεθισμός, τοπικό οίδημα (ενδαρθρικό ή εξαρθρικό), ανταλγική στάση, βάδιση χωρίς κάμψη στο γόνατο, κ.λ.π.   Θα αναζητήσουμε πιθανές ατροφίες, υπερτροφίες ή ασυμμετρίες του σώματος.

 

Ψηλάφηση

Το σύνδρομο χαρακτηρίζεται κυρίως από έντονο διαξιφιστικό πόνο κατόπιν πιέσεως του έξω μηριαίου κονδύλου, 2-3cm πάνω από την άρθρωση του γόνατος και από αίσθημα διαπήδησης κατά την κάμψη-έκταση της άρθρωσης

Εικόνα 3 Το σύνδρομο χαρακτηρίζεται κυρίως από έντονο διαξιφιστικό πόνο στην περιοχή  του έξω μηριαίου κονδύλου.

 

 

Με την ψηλάφηση θα εντοπίσουμε πιθανά επώδυνα σημεία. Η πίεση στην περιοχή του έξω μηριαίου κονδύλου, σε ΣΛΚΤ, μπορεί να αναπαραγάγει ή να επιδεινώσει τα συμπτώματα.

 

Έλεγχος κινητικότητας

Θα ελέγξουμε παθητικά και ενεργητικά το εύρος κίνησης των αρθρώσεων για να εντοπίσουμε πιθανές αποκλείσεις από το φυσιολογικό και να προσδιορίσουμε την αιτία. Θα πρέπει να μελετηθεί η εμβιομηχανική της βάδισης και ενδεχομένως να διορθωθεί η συχνά παρατηρούμενη έσω στροφή του άκρου ποδός.

Σε ΣΛΚΤ τα συμπτώματα αναπαράγονται κατά την φάση όπου η ΛΚΤ τρίβεται στην προεξοχή του έξω μηριαίου κονδύλου. Αυτό συμβαίνει περίπου στις 30ο κάμψη.

Νευρολογικός έλεγχος

Θα ελέγξουμε για πιθανές δυσαισθησίες, υπαισθησίες, αναισθησίες και θα γίνει έλεγχος μυϊκής ισχύος. Στο ΣΛΚΤ ο νευρολογικός έλεγχος θα πρέπει να είναι ερνητικός, αν εξερέσουμε τις υποκειμενικές δυσαισθησίες και το αίσθημα καύσους που συχνά περιγράφεται.

Ειδικές διαγνωστικές δοκιμασίες

Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει την πρόκληση των συμπτωμάτων με την κάμψη – έκταση του γόνατος και την τοπική πίεση.

 

Δοκιμασία κατά Ober[8],[9]     (Ober’s test,  Ober's abduction sign)

Με την δοκιμασία αυτή ελέγχουμε την ελαστικότητα της ΛΚΤ.

Εικόνα 4 Δοκιμασία κατά Ober

Δοκιμασία κατά Thomas[10]   (Thomas Test)

Με την δοκιμασία αυτή αυτή ελέγχουμε εκτός από την ελαστικότητα της ΛΚΤ και τους καμπτήρες του ισχίου και τους οπίσθιους μηριαίους.

Εικόνα 5 Δοκιμασία κατά Thomas

 

Διαφορική διάγνωση

Στη διαφορική διάγνωση θα πρέπει να αποκλεισθούν μια σειρά από άλλες παθήσεις που μπορούν να εκδηλωθούν με παρόμοια συμπτωματολογία, όπως:

  • Κάκωση μηνίσκου
  • Μυοπεριτονακός πόνος
  • Οστεοαρθρίτιδα
  • Άλλα σύνδρομα υπερχρήσης
  • Σύνδρομο επιγονατιδομηριαίας[11]
  • Τροχαντηρίτιδα[12]


Θα πρέπει όμως να αποκλεισθούν και ορισμένες καταστάσεις που μπορούν να συνδέονται ή να συνυπάρχουν με το ΣΛΚΤ, όπως:

  • Οστικές εκφυλιστικές αλλοιώσεις
  • Μυϊκός σπασμός οπισθίων μηριαίων
  • Τενοντίτιδα του δικέφαλου μηριαίου

 

 

Εργαστηριακές εξετάσεις

Σε γενικές γραμμές ο εργαστηριακός έλεγχος στο τυπικό ΣΛΚΤ δεν είναι απαραίτητος. Οι εργαστηριακές εξετάσεις σε μη ειδική συμπτωματολογία, μπορεί να είναι αναγκαία. Έτσι, οι απλές ακτινογραφίες,  η αξονική και η μαγνητική τομογραφία μπορούν να εντοπίσουν ή να αποκλείσουν  άλλες παθήσεις.

 

Εργαστηριακές εξετάσεις θα φανούν χρήσιμες στον αποκλεισμό άλλων περιπτώσεων όπως σηπτική αρθρίτιδα, ενώ ο απεικονιστικός έλεγχος με Μαγνητική τομογραφία σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να αναδείξει την αυξημένη πυκνότητα της φλεγμένουσας ΛΚΤ στην περιοχή του έξω μηριαίου κονδύλου καθώς και συλλογή υγρού κάτω από την ΛΚΤ[13].

Θεραπεία

Γενικά

Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του συνδρόμου εγγυάται την πλήρη αποκατάσταση των συμπτωμάτων και την επιτυχία της συντηρητικής αγωγής[14].

Η θεραπεία του ΣΛΚΤ είναι κατά κανόνα συντηρητική. Βασίζετε στην διακοπή ή μείωση της κίνησης στο γόνατο, την εφαρμογή πάγου μετά την άσκηση, την χρήση θερμότητας και διατατικών ασκήσεων.

Η θερμότητα θα εφαρμοσθεί πριν και κατά τη διάρκεια των διατατικών ασκήσεων για 5 με 10 λεπτά.

Μασάζ με πάγο μετά από την άσκηση για 5 περίπου λεπτά θα βοηθήσει.

Θα πρέπει να μελετηθεί η εμβιομηχανική της βάδισης και ενδεχομένως να διορθωθεί η συχνά παρατηρούμενη έσω στροφή του άκρου ποδός.

Φωνοφόρεση ή ιοντοφόρεση θα βοηθήσουν στον έλεγχο της φλεγμονής.

Μαλάξεις της περιοχής σε θέση διάτασης θα ενισχύσουν την ελαστικότητα της ΛΚΤ.

Η φυσιοθεραπευτική αντιμετώπιση θα πρέπει να συνεχίζεται μέχρι ο ασθενής να είναι ελεύθερος από συμπτώματα.  

Συντηρητική αγωγή

Πρόγραμμα αποκατάστασης

1.    Γενικά

Το πρόγραμμα αποκατάστασης περιλαμβάνει την ενημέρωση του ασθενή, την φυσιοθεραπεία, την εκπαίδευση, την φαρμακευτική ή χειρουργική αντιμετώπιση.

Σκοπός της αποκατάστασης είναι:

  • Αντιμετώπιση της φλεγμονής.
  • Αντιμετώπιση των μυϊκών ανισορροπιών και περιορισμών.
  • Επιστροφή στις καθημερινές ή αθλητικές δραστηριότητες.

 

Η αντιμετώπιση της φλεγμονής γίνεται με:

  • Τη χορήγηση μη-στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.
  • Συχνή κρυοθεραπεία τοπικά (κυρίως μετά την άσκηση).
  • Φυσικοθεραπεία (ιοντοφόρεση, εγκάρσιες εν τω βάθει ανατρίψεις, Laser).
  • Ανάπαυση


Η αντιμετώπιση των μυϊκών ανισορροπιών γίνεται μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων της φλεγμονής και συγκεκριμένα επιτυγχάνεται με:

  • Διατατικές ασκήσεις
  • Ασκήσεις ενδυνάμωσης.
  • Εφαρμογή ορθοτικών (tapping, νάρθηκας ΛΚΤ, υποδήματα)

Εικόνα 6 Νάρθηκας ΛΚΤ

 

 

2.    Φυσικοθεραπεία

Η χρήση εν τω βάθει (υπέρηχος), και επιπολής θερμοθεραπείας (θερμά επιθέματα) σε συνδυασμό με διατατικές ασκήσεις αποτελούν την καλύτερη επιλογή στην αντιμετώπιση του ΣΛΚΤ.

Κρυοθεραπεία

Συχνή κρυοθεραπεία τοπικά (κυρίως μετά την άσκηση).

Θερμοθεραπεία

Ο υπέρηχος είναι η προτιμούμενη μορφή εν τω βάθει θερμοθεραπείας, μια και θα θερμάνει βαθύτερες μυϊκές ομάδες και ινώδεις συνδέσμους. Με τον τρόπο αυτό θα επιτύχουμε την αύξηση της ελαστικότητας των μαλακών μορίων για αποδοτικότερη εν συνεχεία διάταση κυρίως της ΛΚΤ αλλά και του μείζωνα γλουτιαίου, τείνωντα την μακρά περιτονία, μέσου γλουτιαίου, γαστροκνημίου και οπισθίων μηριαίων. Οι διατάσεις θα πρέπει να εφαρμοσθούν αμέσως μετά την εφαρμογή των υπερήχων για καλύτερα αποτελέσματα, πριν την τοπική μείωση της θερμοκρασίας από τους 41 - 42ο C στους 37ο C τα επόμενα 20 με 30 λεπτά.

Η θερμοθεραπεία μπορεί να αποδώσει με οποιαδήποτε μορφή εφαρμοσθεί μια και το ΣΛΚΤ  συχνά συνοδεύεται από trigger points της ευρύτερης περιοχής.

Ηλεκτροθεραπεία

Μπορεί να εφαρμοσθεί ο διαδερμικός ηλεκτρικός ερεθισμός (TENS) ως παυσίπονη μέθοδος.

Μάλαξη

Η μάλαξη μέσω της αύξησης της θερμοκρασίας και της αύξησης της ελαστικότητας των ιστών κυρίως μπορεί να αποφέρει άμεση και σημαντική βελτίωση.

Διατάσεις

Αμέσως μετά την θερμοθεραπεία, θα εφαρμοσθούν οι διατάσεις με σκοπό την επιμήκυνση των βραχυμένων μυών και την επιδιόρθωση της στάσης. Θα ξεχωρίσουμε τις παθητικές και τις ενεργητικές διατάσεις. Δεν πρέπει επίσης να μας διαφεύγει ότι οι διατάσεις σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να αφορούν και απομακρυσμένες περιοχές.

 

Εικόνα 7 Αμέσως μετά την θερμοθεραπεία, θα εφαρμοσθούν οι διατάσεις.

Ασκήσεις

Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης θα εφαρμοσθούν με σκοπό την διόρθωση της στάσης και την καλύτερη αντοχή στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Ο ψεκασμός ψυκτικού σε διάταση είναι μια επίσης αποτελεσματική μέθοδος, αν και δεν υπάρχουν αρκετές επιστημονικές μελέτες που να το αποδεικνύουν.

 

Ειδικές περιπτώσεις

Όσον αφορά τους ποδηλάτες, προτείνεται:

  • Ελάττωση της ημερήσιας διαδρομής κατά 1/2 για διάστημα 2 εβδομάδων.
  • Διακοπή της προπόνησης εάν εμφανιστεί πόνος.
  • Αποφυγή των έντονων ανηφορικών κομματιών για 1-2 εβδομάδες.
  • Ελάττωση της συχνότητας "στροφαρίσματος" σε 70στροφές/λεπτό.
  • Αποχή από οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα για 2 εβδομάδες εάν τα ενοχλήματα συνεχιστούν ή επιδεινωθούν.
  • Πολλές φορές όμως, ο αθλητής αποδεικνύεται περισσότερο ενθουσιώδης από ότι θα έπρεπε με αποτέλεσμα την επιδείνωση της φλεγμονής στην περιοχή και την έξαρση των συμπτωμάτων.
3.    Φαρμακευτική αγωγή

Τα μυοχαλαρωτικά μπορούν να βοηθήσουν στην εφαρμογή των διατατικών ασκήσεων και να μειώσουν τα ενοχλήματα. Τα στεροειδή και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη θα ελέγξουν τον πόνο παροδικά. Οι παρενέργειες όμως που έχουν αλλά και η εντόπιση του προβλήματος που δημιουργεί ή δημιούργησε το ΣΛΚΤ θα μας αποτρέψουν από την χρήση τους εφόσον δεν αποβλέπουμε σε ουσιαστική θεραπεία αλλά μόνο συμπτωματική. Επιπλέον ενέχουν τον κίνδυνο να θεωρηθούν η εύκολη λύση από τον ασθενή και να τον οδηγήσουν σε κατάχρηση χωρίς αποτέλεσμα. 

4.    Χειρισμοί

Οι χειρισμοί έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικοί όταν μάλιστα εφαρμόζονται σε συνδυασμό με διατάσεις και προηγηθέντα υπέρηχο[15].

5.    Εγχύσεις

Οι εγχύσεις των trigger points μπορούν να αποδειχθούν σε ορισμένες περιπτώσεις βοηθητικές[16].

Εικόνα 8 Έγχυση κορτιζόνης στο σημείο τριβής της ΛΚΤ

 

Χειρουργική αντιμετώπιση του Σ.Θ.Ε.

Σε περιπτώσεις που δεν αντιμετωπίζονται συντηρητικά με φυσιοθεραπεία και ασκήσεις διάτασης μπορεί να βοηθήσει η έγχυση κορτιζόνης ή η χειρουργική πλαστική[17] επιδιόρθωση της ΛΚΤ, ή οστεοτομία του έξω μηριαίου κονδύλου ή η εκτομή του θυλάκου[18]

Πρόγνωση - πρόληψη

Η πρόγνωση του συνδρόμου με την κατάλληλη  φυσιοθεραπευτική αντιμετώπιση είναι πάρα πολύ καλή

Σημαντικός προγνωστικός και προληπτικός παράγοντας είναι η εκπαίδευση του ασθενή. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει εκτός από τις ασκήσεις διάτασης πιθανές τροποποιήσεις στον τρόπο βάδισης, κατάλληλα υποδήματα ή ορθοτικά και εκπαίδευση στον πρώιμο εντοπισμό των συμπτωμάτων για μείωση της έντασης της άσκησης. Βέβαια εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και τον κίνδυνο λανθασμένης διάγνωσης για παράδειγμα ενός ραβδομυοσαρκώματος, κάτι που δεν πρέπει να καθυστερήσει να αντιμετωπιστεί κατάλληλα.

Παρακολούθηση

Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται ανά τακτά διαστήματα με σκοπό τον έλεγχο των πιθανών διαταραχών στάσης και κίνησης.

Αναφορές[1] Ellis R, Hing W, Reid D. Iliotibial band friction syndrome--a systematic review.
Man Ther. 2007 Aug;12(3):200-8. Epub 2007 Jan 8. Review.

[2] Segal NA, Felson DT, Torner JC, Zhu Y, Curtis JR, Niu J, Nevitt MC; Multicenter Osteoarthritis Study Group. Greater trochanteric pain syndrome: epidemiology and associated factors. Arch Phys Med Rehabil. 2007 Aug;88(8):988-92.

[3] Cosca DD, Navazio F. Common problems in endurance athletes.

Am Fam Physician. 2007 Jul 15;76(2):237-44. Review.

[4] Miller RH, Lowry JL, Meardon SA, Gillette JC. Lower extremity mechanics of iliotibial band syndrome during an exhaustive run.

Gait Posture. 2007 Sep;26(3):407-13. Epub 2006 Nov 28.

[5] Fairclough J, Hayashi K, Toumi H, Lyons K, Bydder G, Phillips N, Best TM, Benjamin M. Is iliotibial band syndrome really a friction syndrome?

J Sci Med Sport. 2007 Apr;10(2):74-6; discussion 77-8. Epub 2006 Sep 22.

[6] Fairclough J, Hayashi K, Toumi H, Lyons K, Bydder G, Phillips N, Best TM, Benjamin M. The functional anatomy of the iliotibial band during flexion and extension of the knee: implications for understanding iliotibial band syndrome.

J Anat. 2006 Mar;208(3):309-16.

[7] Merican AM, Amis AA. Anatomy of the lateral retinaculum of the knee.

J Bone Joint Surg Br. 2008 Apr;90(4):527-34.

[8] Gajdosik RL, Sandler MM, Marr HL. Influence of knee positions and gender on the Ober test for length of the iliotibial band. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2003 Jan;18(1):77-9.

[9] Wang TG, Jan MH, Lin KH, Wang HK. Assessment of stretching of the iliotibial tract with Ober and modified Ober tests: an ultrasonographic study.

Arch Phys Med Rehabil. 2006 Oct;87(10):1407-11.

[10] Clapis PA, Davis SM, Davis RO. Reliability of inclinometer and goniometric measurements of hip extension flexibility using the modified Thomas test.

Physiother Theory Pract. 2008 Mar-Apr;24(2):135-41.

[11] Crossley K, Bennell K, Green S, McConnell J. A systematic review of physical interventions for patellofemoral pain syndrome. Clin J Sport Med. Apr 2001;11(2):103-10.

[12] Segal NA, Felson DT, Torner JC, et al. Greater trochanteric pain syndrome: epidemiology and associated factors. Arch Phys Med Rehabil. Aug 2007;88(8):988-92.

[MRI findings in iliotibial band friction syndrome: a report of two cases]

Radiologia. 2007 Nov-Dec;49(6):433-5. Spanish.

Practical management of iliotibial band friction syndrome in runners.

Clin J Sport Med. 2006 May;16(3):261-8.

[15] Pedowitz RN. Use of osteopathic manipulative treatment for iliotibial band friction syndrome.

J Am Osteopath Assoc. 2005 Dec;105(12):563-7.

[16] Gunter P, Schwellnus MP. Local corticosteroid injection in iliotibial band friction syndrome in runners: a randomised controlled trial.

Br J Sports Med. 2004 Jun;38(3):269-72; discussion 272.

Z-plasty lengthening for iliotibial band friction syndrome.

J Knee Surg. 2007 Oct;20(4):281-4.

[18] Ilizaliturri VM Jr, Martinez-Escalante FA, Chaidez PA, Camacho-Galindo J. Endoscopic iliotibial band release for external snapping hip syndrome.
Arthroscopy. 2006 May;22(5):505-10.
 

Comments