Research

Seminarium

Seminarium
Modele Stochastyczne - Optymalizacja - Teoria Gier


Termin spotkań:

Aktualna tematyka badawcza

 • Równowagi w następujących klasach gier dynamicznych:
  • gry stochastyczne o nieprzeliczalnej liczbie stanów
  • gry związane z problemem optymalnego zatrzymywania
  • strategiczne gry rynkowe
 • Teoria wartości dla gier kooperatywnych, w tym ważone wartości Shapley'a i ich zastosowania
 • Zastosowania teorii gier i procesów stochastycznych w teorii finansów i ubezpieczeń
 • Zadania optymalnego zatrzymywania procesów stochastycznych
 • Teoria decyzji

Optymalizacja -- Modele stochastyczne -- Teoria Gier

Prowadzacy: A. Jaśkiewicz, T. Radzik, K. Szajowski

W roku akademickim 2015/16 seminarium odbywa się we wtorki o godz. 13.15 zwykle w s. 5.05 C-11 ( każde spotkanie jest ogłaszane ). Serdecznie zapraszamy.

Poprzednie lata: 2001/02. 2002/03. 2003/04. 2004/05. 2005/06. 2006/07. 2007/08, 2008/2009, 2009/2010, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15


Data
Referent
Temat
Streszczenie

13.10.2015-wtorek
13.15 s. 5.05/C-11

Krzysztof Szajowski
"Prace Abrahama Walda na temat równowagi ogólnej w ekonomii"
15.12.2015
wtorek
13.15 s. 5.05/C-11
Martyna Witkowska
,,Semi-markowski model zarządzania utrzymaniem systemu"

12.01.2016-wtorek
13.15 s. 5.05/C-11

Krzysztof Szajowski
"Problemy wyboru najlepszego obiektu z losowym horyzontem"                    

19.01.2016-wtorek
13.15 s. 5.05/C-11

Tadeusz Radzik
"On some theorems about monotonicity properties of efficient, symmetric and linear values of TU-games "
Abstract:
We present a group of theorems allowing to investigate different monotonicity properties of  efficient, symmetric and linear values of TU-games, called ESL-values. We do it with the help of a representation formula for such family of values, generalizing the standard formula for the Shapley value. Several necessary and sufficient conditions for differentproperties of  ESL-values are obtained. It is shown that the monotonicity properties of ESL-values can be easily identified using these results. A table of different properties for thirteen basic ESL-values is given as an illustration.        
18.03.2016-czwartek
10.00 s. 5.17/C-11
Marek Skarupski
,,Gry z losowym horyzontem"

5.04.2016-wtorek
13.15 s. 5.05/C-11

Krzysztof Szajowski
"Implementacja procedur wykrywania rozregulowania w R"                    

12.04.2016-wtorek
13.15 s. 5.05/C-11

Krzysztof Szajowski
"Statystyczne metody wykrywania zmian
Referat połączony z prezenacją tematów prac dyplomowych                   
12.04.2016-wtorek
13.15 s. 5.05/C-11
Anna Jaśkiewicz
,,Markowskie procesy decyzyjne"
Prezentacja tematów prac dyplomowych
5.05.2016-czwartek
9.30 s. 5.17/C-11
Marek Skarupski
,,Population uncertainty and Poisson games" wg pracy Meyersona(1989)

Stronę redaguje: Krzysztof Szajowski

Stronę redagowła w latach 2005-2010: Anna Karpowicz

Stronę projektował i redagował w latach 2001-2004: Bogdan Muciek


This is the list of the papers reviewed in Mathematical Reviews
Some presentation are in attachments.
Nauczanie matematyki na uczelniach technicznych, Świnoujście 22.ix.2010
ċ
Krzysztof J. Szajowski,
Oct 24, 2010, 7:11 AM
Comments