ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนโคกาำโรงวิทยา
101 หมู่ 9 ต.คลองเกตุ 
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
15120
โทรศัพท์ 036441641