Αρχική Σελίδα

Τραγαία 1900
Στην Τραγαία στις 4 Νοεμβρίου εν έτη 1900 ιδρύεται ο Σύλλογος Ναξίων Κυνηγών.
Στο Φ.Ε.Κ. υπ' αριθμό 1 της 2.1.1900 (τ. Β') 29 άρθρο και ένα ακόμη ακροτελεύτιον,
της 26 Δεκεμβρίου 1900,  έχει καταχωρηθεί το εγκριτικό Β. Διάταγμα

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ ΝΑΞΟΥ  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ,
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ