ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประจำวัน

นางสาวขวัญหทัย จารุจินดา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง

นำคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองอ่างทอง

 ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร

ณ เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554

 ข่าวสารประจำวัน
พ.จ.อ.พัฒน์  ผดุงญาติ ผอ.กศน.อำเภอเมืองอ่างทอง นำคณะครูถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2555

ข่าวสารประจำวัน

ท่านผู้อำนวยการขัวญหทัย จารุจินดา และคณะกรรมการ ได้ประเมินสถานศึกษา กศน.อำเภอเมือง เมื่อวันที่19-21 ธ.ค.54

 ข่าวสารประจำวัน

กศน.อำเภอเมืองอ่างทอง ได้ดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 22-24 ธ.ค.54

 ข่าวสารประจำวัน
ท่าน บัณฑิตย์   ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมอบ”ถุงกลับบ้าน”
ให้ท่านผู้อำนวยการ ขวัญหทัย  จารุจินดา  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
โดยมี พ.จ.อ.พัฒน์  ผดุงญาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองอ่างทอง  เป็นผู้แทนรับมอบ         เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ณ  ห้องประชุมเทศบาลอำเภอเมืองอ่างทอง (AKAP)