หน้าแรก

                                                                กำหนดสอบ N-Net ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
                                              วันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่เวชพันธ์อนุสรณ์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 

วิดีโอ YouTube